OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » BIURO OBSŁUGI ORGANÓW GMINY

BIURO OBSŁUGI ORGANÓW GMINY

E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Telefon: (065) 52 52 974

Biuro Obsługi Organów Gminy dzieli się na:

1.Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej i Organizacyjnej Organów Gminy - do którego w szczególności należy:


1) przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przygotowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami Urzędu, materiałów dotyczących projektów zarządzeń Wójta,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) zapewnienie warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
9) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
10) organizowanie szkoleń radnych,
11) prowadzenie biuletynu informacji publicznej (BIP) dla Urzędu,
12) prowadzenie w formie elektronicznej zbioru ekspertyz i opinii prawnych oraz przekazywanie tych ekspertyz i opinii odpowiednim pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
13) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz rejestru uchwał Rady,
14) nadzór nad stroną WWW gminy,
15) prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych i lustracyjnych.

2. Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

1) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów: uchwał Rady, jej komisji, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta oraz decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Wójta, umów których stroną jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna albo jednostka organizacyjna Urzędu,
2) ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
3) prowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy z zakresu interpretacji obowiązującego prawa,
4) sprawowanie kontroli przestrzegania obowiązującego prawa przez pracowników Gminy,
5) prowadzenie przed sądami spraw dotyczących Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,
6) przygotowywanie opinii prawnych w zakresie wykładni prawa polskiego jak i Unii Europejskiej,
7) prowadzenie zbioru aktów prawnych (Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich).

3. Stanowisko ds. Jednostek Pomocniczych Gminy i Wyborów - do którego w szczególności należą następujące sprawy:

1) prowadzenie wszystkich spraw dotyczących jednostek pomocniczych Gminy,
2) utrzymywanie kontaktów z innymi samorządami z kraju i zagranicy a w tym prowadzenie korespondencji, zapewnienie obsługi spotkań i wyjazdów,
3) udział w organizacji referendów i wyborów do samorządów, do Parlamentu i na Prezydenta RP, organizowanie wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06