OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Administracyjno - Gospodarcze

E-mail: maria.walkowska@wloszakowice.pl, jerzy.wlekly@wloszakowice.pl,
Telefon: 5252990,5252962, 5252960

Biuro Administracyjno - Gospodarcze dzieli się na stanowiska: ds Budynków Gminnych, ds. Działalności Gospodarczej, ds. Ochrony Informacji Niejawnej, ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ds. Obsługi Urządzeń Informatycznych, ds. Obsługi Interesanta, Stanowiska pomocnicze podlegające pod Stanowisko ds. Budynków Gminnych.

Stanowisko ds. Utrzymania Budynków Gminnych
1)utrzymanie budynków gminnych ( w tym nadzór nad osobami zatrudnionymi do sprzątania, dozorowania, palenia itd.)
2)utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
3)prowadzenie inwestycji, adaptacji, remontów, konserwacji i napraw,
4)prowadzenie analizy kosztów funkcjonowania Urzędu i pozostałych budynków oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
5)ubezpieczania budynków gminnych,
6)zaopatrywanie Urzędu i pozostałych budynków w niezbędny sprzęt i wyposażenie
7)prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
8)prowadzenie książek obiektów budowlanych,
9)zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej Urzędu i innych budynków gminnych,
10)zaopatrzenie w opał, wodę, energię elektryczną, utrzymanie urządzeń łączności telefonicznej, radiowej, komórkowej, alarmowej i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych,
11)utrzymanie urządzeń grzewczych,
12)utrzymanie samochodów należących do Urzędu,
13)utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej ( w tym wywieszanie flag, położenie wieńców, zniczy lub kwiatów na grobach lub pod tablicami poległych za Ojczyznę albo w inny sposób zasłużonych),
14)organizowanie dowozu dzieci do szkół.

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
1)prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
2)wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3)organizacja imprez masowych,
4)określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
5)ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnej
1)zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
2)ochrona systemów i sieci informatycznej,
3)kontrola ochrony informacji niejawnej oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4)okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5)opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
6)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
1)okresowa analiza stanu bhp,
2)stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
3)przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
4)zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
5)przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
6)rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
7)udział w dochodzeniach powypadkowych,
8)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.

Stanowisko ds. Obsługi Urządzeń Informatycznych
1)dbałość o sprawne działanie sieci informatycznej Urzędu,
2)sukcesywne wgrywanie nowych wersji programów użytkowych,
3)administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
4)przedstawianie niezbędnych usprawnień w pracy sieci poprzez dokonywanie zakupów sprzętu oraz programów,
5)prowadzenie spraw z zakresu opieki autorskiej nad programami,
6)przydzielanie dostępu poszczególnych użytkowników do baz danych,
7)ochrona sieci informatycznej.

Stanowisko ds. Obsługi Interesanta
1)prowadzenie spraw związanych z zeznaniami świadków,
2)obsługa ksero,
3)udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy,
4)ochrona Urzędu a w tym monitorowanie wchodzących i wychodzących interesantów i pracowników,
5)zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne oraz prowadzenie do tych materiałów magazynu,
6)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.


Stanowiska pomocnicze podlegające pod stanowisko ds.Budynków Gminnych:
1.konserwator-palacz
2. sprzątaczka-dozorca
3.dozorca

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06