OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 7R z dnia 11 grudnia 2007 r.

Numer protokołu: 7R
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik, Zygmunt Nędza.
członkowie Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Aleksy Zaremba, Bronisław Elimer.
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
wójt Stanisław Waligóra
pracownik GOK Marek Wodawski

Program posiedzenia:
1.Sale wiejskie.
2.Informacja dot. programu “Leader”.
3.Modernizacja boisk sportowych.
4.Informacja o funkcjonowaniu przedszkola dziewięciogodzinnego we Włoszakowicach
5.Informacja dot. planów wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola w Krzycku Wielkim.
6.Informacja o przygotowaniach do uruchomienia stacji pogotowia od nowego roku we Włoszakowicach.
7.Pismo L.P.
8.Analiza materiałów na sesję.
9.Propozycje: zmiany w mpzp.

Przed rozpoczęciem realizacji programu członkowie komisji uczestniczyli w wyjeździe, zapoznając się z zakresem remontów na salach wiejskich w Jezierzycach Kościelnych i w Zbarzewie.
Ponadto komisje skontrolowały zakres prac przeprowadzonych w kuchni w Przedszkolu we Włoszakowicach. Remont został przeprowadzony w celu wydawania posiłków w związku z uruchomieniem oddziału 9-cio godzinnego.
Komisje zapoznały się z wykonanym remontem piwnic pod salą widowiskową we Włoszakowicach.

Ad. 1. Sale wiejskie.
Komisje zapoznały się z kosztami utrzymania sal, decyzją dotycząca sali w Skarżyniu, zakresami robót wykonanych lub realizowanych na salach i plany robót na salach na następne lata – do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Materiał w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Komisja wnioskuje o uwzględnienie w planach remontowych sali w Krzycku Wielkim (docieplenie ścian, sufitu, wymiana instalacji c.o. i grzejników oraz wymiana okien).

Ad. 2. Program Leader.
Komisje zapoznały się funkcjonowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – programu pomocowego Leader i warunków jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc finansową.

Ad. 3. Modernizacja boisk sportowych.
Komisje przeanalizowały i skontrolowały koszty budowy boisk i ogrodzeń w 2007 r. w Bukówcu Górnym, w Boguszynie, w Zbarzewie, we Włoszakowicach, w Grotnikach i w Jezierzycach Kościelnych.
Łącznie wydatkowano na boiska – 160.596,90 zł
Komisje nie wniosły uwag do kosztów modernizacji boisk.


Ad. 4. Informacja o funkcjonowaniu przedszkola dziewięciogodzinnego we Włoszakowicach.
Komisje przeanalizowały koszty przystosowania przedszkola do wydawania posiłków oraz stawki odpłatności rodziców.
Przyjęto wyniki kontroli przeprowadzonej w przedszkolu we Włoszakowicach.
Komisje przeanalizowały prace zrealizowały w pozostałych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy. Uwag komisje nie zgłosiły.

Ad. 5. Komisje zapoznały się z wstępnymi planami dot. wydłużenia funkcjonowania przedszkola w Krzycku Wielkim.

Ad. 6. Wójt przedstawił informację o przygotowaniach do uruchomienia stacji pogotowia ratunkowego od 1.01.2008 r. we Włoszakowicach.

Ad. 7. Radni zapoznali się z pismem L.P.

Ad. 8. 9. Materiał na sesje – materiał został przyjęty.
Komisje zapoznały się z zapotrzebowaniem środków na budowę dróg i chodników. Komisje wyraziły zgodę na przyjęcie robót do budżetu.
Komisje zapoznały się z proponowanym programem wizyty strażaków z Holandii.
Komisje zaakceptowały przystąpienie do przygotowania mpzp pod zabudowę jednorodzinną terenu we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego – kierunek Bukówiec Górny (teren przynalezy do obrrębu Grotniki dz.nr 893), terenu przy we Włoszakowicach skrzyżowaniu ul. Grotnickiej i ul. K. Kurpińskiego (dz.nr 1195) oraz terenu w Grotnikach ul. Piaskowa (dz.nr 714).Członkowie Komisji

Krystyna John
Zygmunt Nędza
Paweł Marcinek
Leszek Jagodzik


Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06