OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 8K z dnia 27 grudnia 2007 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2007


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 27 grudnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik

Porządek posiedzenia:

1.Objazd dróg i chodników utwardzonych, remontowanych i wybudowanych w 2007 r.
2.Korespondencja dot. ronda w Boszkowie – Letnisku.
3.Pismo w sprawie pomocy przy usunięciu drzewa w Boszkowie – Letnisku.
4.Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – przedłużenie terminu realizacji inwestycji.
5.Wezwania do udokumentowania wywozu odpadów i nieczystości ciekłych.
6.Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych.
7.Uszczegółowienie WRPO 2007-2013.
8.Informacja o składzie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) 2007-2013.
9.Wykaz robót melioracyjnych.
10. Informacja o zaległościach na 21.10.2007 r.
11. Pozostałe materiały sesyjne.


Ad. 1. Komisja dokonała objazdu gminy w zakresie budowy i remontu dróg oraz chodników wykonanych w 2007 r.
- Włoszakowice chodnik przy ul. Kurpińskiego; asfalt ul. Zachodnia,
- Boszkowo – budowa chodnika,
- Ujazdowo – droga dojazdowa,
- Grotniki (rzeźba kowala),
- Włoszakowice ul. Grotnicka,
- Dłużyna – chodnik,
- odcinek drogi do Skarżynia,
- Bukówiec Górny ul. Marcinka i przejście obok boiska,
- Sądzia – budowa chodnika,
- Boguszyn – rzeźba powstańca
- Krzycko Wielkie ul. Mórkowska droga Krzycko Wielkie- Adamowo,
- Jezierzyce Kościelne “mała wieś”, przebudowa odcinka chodnika przy połączeniu do przebudowanej drogi,
- Włoszakowice – prace na nowym targowisku.
Komisja sprawdziła dokumenty przetargowe na ww. inwestycje nie wnosząc uwag do przeprowadzonych przetargów.
Ad. 2. Komisja zapoznała się z korespondencją z Starostwem Powiatowym w sprawie zabezpieczenia terenu pod rondo w Boszkowie-Letnisku.
Ad. 3. Pismo w sprawie pomocy przy usunięciu drzewa w Boszkowie – Letnisku stanowi załącznik do protokołu. Drzewo wskazane we wniosku znajduje się w terenie zabudowanym domkami letniskowymi, utrudniony dojazd, brak specjalistycznego sprzętu uniemożliwia wycinkę drzewa.
Ad. 4. Zgromadzenie Spółki MZO w Lesznie. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2011 r. z powodu unieważnienia pierwszego przetargu.
Ad. 5. Komisja przyjęła informacje o skierowaniu do mieszkańców Bukówca Górnego, Włoszakowic i Grotnik, którzy nie podłączyli się kanalizacji sanitarnej wezwań do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych.
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych został przyjęty i zostanie przedłożony pod obrady sesji. Komisja zapoznała się z korespondencją w sprawie podwyższenia opłaty za składowanie odpadów na składowiskach.
Ad. 7. Komisja zapoznała się z uszczegółowieniem WRPO 2007-2013 w zakresie zapisu dotyczącego preferowania mniejszych obiektów sportowych oraz korespondencją z Urzędem Marszałkowskim.
Ad. 8. Skład Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) 2007-2013 – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9. Wykaz robót melioracyjnych za 2007 r. stanowi załącznik do protokołu
Ad. 10. Wykaz zaległości w podatkach lokalnych – tabela stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11. Materiał na sesję został przyjęty


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-01-07 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06