OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 9R z dnia 13 lutego 2008 r.

Numer protokołu: 9
Rok: 2008
P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 lutego 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
członkowie Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
kierownik BP Urszula Hałupka
kierownik GOPS Anna Nowak
prezes Zarządu Sp. GZK Edwin Woźniak
pracownik Sp. GZK Roman Hałupka
pracownik Urzędu Gminy Karolina Nowak


Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonanych zadań w 2007 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna
1.Zamówienia publiczne oraz sprawozdanie z działalności biblioteki wraz z filiami.
2.Plan finansowy BP na 2008 rok.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
sprawozdanie z działalności GOPS w 2007 roku,
sprawozdanie z działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
organizacja szkoleń Gminnego Centrum Szkolenia Praktycznego,
plan finansowy GOPS na 2008 rok.
3. Analiza materiału na sesje.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.2. Komisje przeanalizowały sprawozdania z działalności za 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Gminnego Centrum Szkolenia Praktycznego. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Ponadto Komisje skontrolowały zamówienia publiczne i wydatkowane środki dot. Biblioteki Publicznej. Komisje sugerują, aby zaplanowana w budżecie gminy kwota na zakup książek była większa.
Do kontrolowanych zamówień Komisje nie wniosły zastrzeżeń.
Komisje zapoznały się z zatwierdzonymi planami finansowymi na 2008 r.
Biblioteki Publicznej,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Centrum Szkolenia Praktycznego

Ad. 3. Komisje dokonały analizy materiału na sesje:
Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
analiza wniosku GZK Sp.z.o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Do materiału nie wniesiono uwag.

Ad. 4. Komisje zapoznały się z treścią pism dot.:
- korespondencji ze Starostą w sprawie dofinansowania budowy drogi; przeglądu dróg powiatowych i odpowiedzi na skargę,
programu „Boisko w mojej gminie”,
pisma rolników i mieszkańców Osłonina.


Członkowie Komisji

Krystyna John
Zygmunt Nędza
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek


Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06