OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 9K z dnia 28 lutego 2008 r.

Numer protokołu: 9
Rok: 2008


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 28 lutego 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
pracownik Sp. GZK Roman Hałupka
pracownik Urzędu Gminy Karolina Nowak, Mateusz Mroziński

Porządek posiedzenia:
1.Analiza wniosku GZK Sp.z.o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2.Analiza finansowa szkół.
3.Analiza pozostałych materiałów na sesje.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Komisje przeanalizowały wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
GZK spz.o.o we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem odprowadzanych ścieków:
- za dostarczanie wody – 1,98 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,64 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,52 zł/m3 (netto)
Komisje po analizie zaproponowały obniżkę za odprowadzanie ścieków komunalnych do kwoty 3,60 zł/m3 aby obniżyć opłatę ponoszoną przez mieszkańców Gminy, a brakującą kwotę 1,04 zł/ do każdego m3 dopłacić z budżetu gminy. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian.
Do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%.
Powyższą propozycje Komisje przedstawią na Sesji Rady Gminy.

Ad. 2. Komisje dokonały szczegółowej analizy wydatków szkół z terenu Gminy (materiał w załączeniu). Przyjęto następujące wnioski/zalecenia:
1) w rocznikach 2000-2007 założono, że:
- w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych nie będzie uruchamiana klasa z 2004 rocznikiem (6 uczniów);
- w Zespole Szkół w Dłużynie nie będzie uruchamiana klasa z 2003 rocznikiem (8 uczniów);
Do decyzji rodziców będzie należało przesunięcie o rok wcześniej lub później rozpoczęcia nauki przez dzieci, albo skorzystanie z innej szkoły.

2) zobowiązać dyrektorów szkół do wprowadzenia programów naprawczych polegających m.in. na łączeniu zajęć w klasach różnych roczników (np. wychowania fizycznego, technicznego, plastyki, muzyki).

3) zobowiązuje się Wójta do zweryfikowania płac personelu pomocniczego w szkołach w przypadkach rażących różnic wysokości płacowych oraz do zmniejszenia administracji poprzez jej łączenie dla kilku szkół lub zlecania obsługi podmiotom zewnętrznym.


Ad. 3. Materiał na sesje w sprawie:
Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym,
projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,
uchylenie uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika USC
wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Boszkowie – Letnisku na okres powyżej 3 lat:
działki przy promenadzie:
działki przy ul. Dworcowej: wypożyczalnia sprzętu wodnego i plac zabaw
działka przy plaży „Pudełkowo"
działka na Ośrodku Żeglarskim
został przyjęty i będzie przedłożony na Sesji RG.

Ad. 4. Komisje zaakceptowały podjęcie próby uruchomienia na nowo przygotowywanym targowisku punktu sprzedaży mięsa przez rolników (przygotowanie pomieszczenia/kiosku).
W związku z pierwszą urzędową wzmianką o miejscowościach z terenu Gminy Włoszakowice pochodzącej z dnia 29 lipca 1210 r. zaakceptowano podjęcie przygotowań do organizacji imprez z okazji 800 – lecia istnienia miejscowości tj. Dłużyna, Grotniki, Bukówiec Górny, Włoszakowice, Koła.

Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis Ryszard Lipowy Krzysztof Poprawski Hanna Michalska Tadeusz Szalewski Andrzej Czajka

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia

Krystyna John
Zygmunt Nędza
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06