OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 11R z dnia 27 maja 2008

Numer protokołu: 11
Rok: 2008


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 maja 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Stefan Lis, Hanna Michalska, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka, Ryszard Lipowy, Tadeusz Szalewski oraz Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba.
- przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
- wójt Stanisław Waligóra


Porządek posiedzenia:

1.Informacja o działalności Organizacji Turystycznej Leszno-Region.
2.Informacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.
3.Program imprezy „Dzień Powiatu”.
4.Obchody Światowych Dni Ochrony Środowiska.
5.Wniosek o dofinansowanie wyjazdu Szkolnego Zespołu Regionalnego na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej do Gorzowa Wlkp.
6.Zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.
7.Koszty utwardzenia 1 km drogi Dłużyna-Bukówiec Górny.
8.Zmiany do budżetu gminy na 2008 r.
9.Sprawa diet dla sołtysów.
10.Zaległości w podatku od nieruchomości.
11.Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
12.Czy przepadną nam miliony z UE.
13.Informacja dotycząca zatrudnienia pracowników przy budowie gazociągu.
14.Zgromadzenie Wspólników MZO Sp.z.o.o. w Lesznie – informacja.
15.Sprawy bieżące.


Ad. 1. Komisje po zapoznaniu się z informacją o działalności Organizacji Turystycznej Leszno-Region postanowiły skierować wniosek do Rady Gminy Włoszakowice o wystąpienie ze Stowarzyszenia.
Ad. 2. Informacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior została przez komisje przyjęta.
Ad. 3. Po zapoznaniu się z materiałami i zaproszeniem na Dni Powiatu Komisje ustaliły, że Gmina Włoszakowice nie będzie uczestniczyła w tym powiatowym święcie.
Ad. 4. Komisje zapoznała się z treścią zaproszenia na Obchody Światowych Dni Ochrony Środowiska. Gmina z zaproszenia nie skorzysta. Komisje negatywnie oceniło ochronę środowiska poprzez organizowanie imprez.
Ad. 5. Komisje zaakceptowały dofinansowanie wyjazdu Szkolnego Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej do Gorzowa Wlkp.
Ad. 6. Komisje wstępnie ustaliły dofinansowanie budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w wysokości 150 zł.
Ad. 7. Komisje zapoznały się z kosztami utwardzenia drogi Dłużyna – Bukówiec Górny i zaproponowały wprowadzenie tej inwestycji do budżetu Gminy.
Ad. 8. Komisje zapoznały się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy Włoszakowice. Uwag do zmian nie było.
Ad. 10. Komisje zapoznały się z zaległościami w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych.
Ad. 11. Przyjęto projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach na terenie byłej cegielni.
Ad. 12. 13. Komisje zapoznały się z informacją na temat możliwości wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej i informacją o możliwości zatrudnienia przy budowie gazociągu Kościan – Żukowice.
Ad. 14. Na wcześniejszy wniosek komisjom wyjaśniono, że sprawę nagrody rocznej dla Prezesa MZO sp. z o.o. za 2007 r.  Nagrodę przyznało Zgromadzenie Wspólników MZO Sp.z.o.o. w Lesznie na wniosek Rady Nadzorczej.
Ad. 15. Sprawy bieżące. Komisje zapoznały się z propozycją wystąpienia na spotkaniu wójtów i burmistrzów w sprawie planowania budowy dróg powiatowych.
Komisje zaakceptowały propozycję sprzedaży i zamiany gruntów w Grotnikach przy ul. Wiejskiej.


Komisja Gospodarki Komunalnej,                                                                       Komisja Rewizyjna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis                                                                                                                   Zenon Mejza

Ryszard Lipowy                                                                                                         Aleksy Zaremba

Krzysztof Poprawski                                                                                                  Bronisław Elimer

Hanna Michalska

Tadeusz Szalewski

Andrzej Czajka


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06