OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 12R z dnia 10 lipca 2008 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2008


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Komunalnej
odbytego w dniu 10 lipca 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
-członkowie Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba oraz przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej: Stefan Lis,
- starosta Krzysztof Benedykt Piwoński,
- wójt Stanisław Waligóra.


Porządek posiedzenia:

1.Ponowny wniosek starosty leszczyńskiego o dofinansowaniu budowy drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice z budżetu gminy.
2.Wzrost kosztów budowy zakładu utylizacji odpadów.
3.Koszty administracji w szkołach.
4.Kontrola RIO.
5.Analiza materiałów na sesję.
6.Prośba o wystosowanie zaproszenia z Białorusi.
7.Zaproszenie z Kröpelin.


Ad. 1. Komisja zapoznała się z wnioskiem Starosty Leszczyńskiego o utworzeniu partnerstwa w realizacji projektu pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice - Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice” i dofinansowaniu inwestycji z budżetu gminy. Zadeklarowano, iż do dnia 16.07.2008 gmina Włoszakowice przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. Komisja wnioskuje o pomoc powiatowi w budowie drogi w kwocie 50.000 zł w latach 2009 – 2010. Ponadto Komisja wnioskuje o pomoc powiatu do obwodnicy Bukówca Górnego jako drogi, która w przyszłości będzie drogą powiatową w ciągu drogi dojazdowej do przyszłej drogi szybkiego ruchu S5 – dojazd do Radomicka.

Ad. 2. Po zapoznaniu się z informacją w sprawie wzrostu kosztów budowy zakładu utylizacji odpadów w Trzebani komisja ustaliła, że do 18 lipca br. zwołać należy sesję Rady Gminy w celu podjęcia uchwały w sprawie wzrostu wydatków na tę inwestycję.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 3. Komisja zapoznała się z analizą wynagrodzeń administracji w szkołach na dzień 30 czerwca 2008r. przygotowaną przez sekretarz p. Monikę Klemenską (załącznik do protokołu). Komisja przyjmuje do wiadomości, że w przyszłości nieuniknione są cięcia w administracji szkół.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 5. Materiały na sesję:
- wniosek dyrektora szkoły w Dłużynie o zwiększenie planu finansowego szkoły o 4000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (załącznik do protokołu). Komisja wnioskuje o przyznanie szkole dodatkowych środków;
- wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w sprawie propozycji przeznaczenia dodatkowych środków z Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik do protokołu). Komisja zaopiniowała pozytywnie modernizację sieci wodociągowej na ul. Osady we Włoszakowicach oraz dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Szczepana Nowaka we Włoszakowicach;

Materiał sesyjny został przyjęty i zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Ad. 6. Komisja wyraziła zgodę na wystosowanie zaproszenia dla rodziny z Białorusi pod warunkiem pisemnej deklaracji, że gmina nie będzie zobowiązana do zapewnienia rodzinie mieszkania.

Ad. 7. Komisja zapoznała się z zaproszeniem na Święto Dziękczynienia do Kröpelin w dniu 5 października br.
(-)Zenon Mejza
(-)Aleksy Zaremba
(-) Bronisław Elimer
(-) Stefan Lis


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-07-30 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06