OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice 25 listopada 2008 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
ul. K.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
PRZEWODNICZACY RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Włoszakowice,2008-11-17
ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WŁOSZAKOWICEInformuję, że XX Sesja Rady Gminy Włoszakowice, odbędzie się dnia 25 listopada 2008 r. o godz. 13.00 w sali Urzędu Gminy Włoszakowice (sala trójkątna).

Projekt porządku obrad:
1.Ślubowanie radnej.
2.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
3.Informacja z pracy komisji.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5.Interpelacje radnych.
6.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym komunikacji we Włoszakowicach (Włoszakowice ul. Leszczyńska)
7.Uchwalenie podatków lokalnych:
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
8.Przyjęcie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim.
12.Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
15.Zmiana Uchwały XXI/164/2005 dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości punktów do naliczania wynagrodzenia w gminnych jednostkach organizacyjnych.
18.Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
19.Sprawy bieżące.
20.Wolne głosy i wnioski.
21.Zakończenie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

(-) Stefan Lis

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-11-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06