OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 13K z dnia 2 września 2008 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2008


P r o t o k ó ł
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 2 września 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Kierownik ZDG Jerzy Michalski
Inspektor UG Danuta Poloszyk

Porządek posiedzenia:
1.Propozycje inwestycji drogowych do budżetu Gminy na 2008 r.
2.Wykaz zaległości podatkowych (osoby fizyczne i prawne).
3.Propozycje stawek podatku od nieruchomości. Sprawa opłaty miejscowej i targowej.
4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Dominicach.

Ad. 1. Wójt zaproponował następujące inwestycje drogowe do budżetu bieżącego roku płatne z kredytu.

I. WŁOSZAKOWICE UL. OSADY - 340,0 mb ( ze zjazdami) szer. 5,0 m - 1700 m2

II. WŁOSZAKOWICE UL. WOLNOŚCI - 250,0 mb ( ze zjazdami) szer. 4,5 m - 1125,0 m2

IIA. WŁOSZAKOWICE UL. WOLNOŚCI (odcinek od pl. 21 Października) - brak 45.000 zł

III. DOMINICE (od sali w kierunku na Górsko) 200,0 m szer. 5,0 m - 1000,0 m2

IV. WŁOSZAKOWICE UL. ZAKĄTEK - 220 mb, szer. 3,0 m + ścieki przy krawędziach - 660,0 m2

V. UJAZDOWO UL. PODGÓRNA 170,0 mb trylinka + obrzeża, szerokość 3,0 m

VI. ULICA L. MARCINKA W BUKÓWCU GÓRNYM - 123,0 mb szer 6,0 m - 738,0 m2
RAZEM - 147.600,00 zł

VII. BOSZKOWO-LETNISKO UL. DOMINICKA II ETAP - 320,0 mb szerokość jezdni 8,0 m, szerokość chodnika strona prawa 2,50 m + pas zieleni, szerokość chodnika strona lewa bez pasa zieleni 1,50 m
zamiast obrzeży trawnikowych- korytka ściekowe w korytkach kratki ściekowe, zostaje pas 2 mb na parking - strona lewa

VIII. BOSZKOWO – LETNISKO UL. POCZTOWA- 140,0 mb szerokość 6,0 mb z korytkami ściekowymi ( odprowadzenie wody jest integralną częścią odwodnienia ul. Dominickiej)

IX. GROTNIKI UL. PIASKOWA + podjazd od sali 310,0 mb, szerokość nawierzchni 3,0 m, przechyłka jezdni na stronę skarpy

X. KRZYCKO WIELKIE - ul. Adamowo przykrycie bruku - długość odcinka 70,0 mb, szer. nawierzchni 5,50 m

XI. WŁOSZAKOWICE UL. KURPIŃSKIEGO - poszerzenie nawierzchni - 130 mb ( od torów do pawilonów)

XII. WŁOSZAKOWICE PARKING PRZY SZKOLE długość 75,0 mb, szerokość 3,30 m ( bez nowego krawężnika - spływ wody na pobocze)

XIV. JEZIERZYCE KOŚCIELNE - krawężnik przy sklepie i sali - 51 mb ( przy sklepie 26 mb)

XV. WŁOSZAKOWICE PLAC TARGOWY - 2500,0 m2

XVI. BUKÓWIEC GÓRNY – POWIĘKSZENIE KORTU TENISOWEGO – 35.000 zł

XVII. PROJEKT TECHNICZNY NA DROGĘ WŁOSZAKOWICE - KRZYCKO WIELKIE + ścieżka rowerowa - długość odcinka 6750,0 mb
w tym : ulica Otto, Podgórna, droga gruntowa, Adamowo, Kaczmarka
wszystko do szerokości 6,0 mb + ścieżka rowerowa, przebudowa skrzyżowania Otto - Dworcowa

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w terenie zapoznała się dokładną lokalizacją proponowanych przez Wójta inwestycji drogowych ich zakresem i kosztem. Komisja zaakceptowała bez uwag ww. inwestycje do tegorocznego budżetu Gminy.

Ponadto postanowiono o wystąpieniu do FOGR-u o dofinansowanie budowy następująch dróg ustalając ich kolejność:
1.Dłużyna – Bukówiec Górny (dokończenie)
2.Włoszakowice – Dominice I etap
3.Boszkowo – Starkowo
4.Skarżyń – do ogrodnictwa

Komisja przyjęła informację, że zlecono naniesienie usytuowania na gruncie dróg z projektów technicznych (kamienie graniczne) w Bukówcu Górnym wzdłuż ul. Wańskiego oraz w Jezierzycach Kościelnych.
Po wykonaniu zlecenia nastąpi przeniesienie własności.

Ad. 2. Wykaz zaległości podatkowych (osoby fizyczne i prawne). Komisja zapoznała się. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3. Propozycje stawek podatku od nieruchomości stanowią załącznik do protokołu.
Sprawa opłaty miejscowej. Aktualnie obowiązuje dzienna stawka w wysokości 1,20 zł (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci 0,60 zł). Maksymalna stawka na 2009 rok – 1,86 zł.

Opłata targowa aktualnie obowiązuje 6 zł (do 6 m2 ), 11 zł (od 6m2 do 10m2) 25 zł (sprzedaż z samochodu).
Maksymalna stawka na 2009 r. 658, 49 zł.
Komisja postanowiła pozostawić opłatę miejscową i targową w wysokości obowiązującej w roku bieżącym bez podejmowania w powyższych sprawach uchwał.

Ad. 4. Komisja zaakceptowała wprowadzenie nazewnictwa ulic w Dominicach

Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Stefan Lis
(-)Ryszard Lipowy
(-) Krzysztof Poprawski
(-) Hanna Michalska
(-) Tadeusz SzalewskiAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06