OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 15K z dnia 14 listopada 2008 r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2008


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 14 listopada 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Hanna Michalska, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Przedstawiciel Izby Rolniczej Marek Dworczak
Wójt Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Pracownicy UG: Krzysztof Pluta, Mateusz Mroziński

Porządek posiedzenia:
1. Elektrownie wiatrowe.
2. Propozycje wysokości podatku rolnego i podatku od środków transportowych.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włoszakowicach ul. Leszczyńska.
4. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Włoszakowice.
5. Analiza pozostałych materiałów na sesje i ustalenie jej terminu.


Ad. 1. Wójt Stanisław Waligóra przedstawił informację dot. planów budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Włoszakowice. Plan zakłada budowę elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda, w odpowiedniej odległości od zabudowy i lasów. Propozycja Wójta, aby zapłata za grunty pod budowę urządzeń dotyczyła wszystkich gruntów, które znajdą się w terenie zajętym na urządzenia, drogi, sieci i strefy ochronne (wymagane odległości). Teren ten zostanie określony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W przypadku akceptacji takiego rozwiązania właściciele gruntów winni stworzyć wspólną organizację (podmiot prawny) reprezentującą interesy wszystkich. Komisja zaakceptowała powyższą propozycję.


Ad. 2. Cena żyta do naliczania podatku rolnego podana w komunikacie GUS wynosi 55,80 zł/1q. Komisja postanowiła przyjąć cenę żyta do naliczania podatku rolnego na 2009 r. w wysokości – 45 zł/1q. Propozycja niniejsza zostanie przedłożona na sesji do uchwalenia i podana do zaopiniowania Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych wzrastają w stosunku do ubiegłego roku o ok. 4%. Podatek dotyczy pojazdów powyżej 3,5 ton.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włoszakowicach ul. Leszczyńska.
Uchwała w sprawie mpzp dla części ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach przeznacza teren pod budowę stacji paliw, a nie rozstrzyga spraw technicznych. Procedura planistyczna jest przeprowadzona prawidłowo, a wymagane uzgodnienia zostały uzyskane.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Włoszakowice. Projekt uchwały Komisja przyjęła i zostanie przedłożony na sesji.
Ad. 5. Analiza pozostałych materiałów na sesje. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję. Termin sesji zaplanowano na 25 listopada 2008 r. o godz. 13.00.

Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(-) Stefan Lis
(-)Ryszard Lipowy
(-) Hanna Michalska
(-) Krzysztof Poprawski
(-)Andrzej Czajka
(-)Tadeusz SzalewskiAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06