OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 14Oś/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.

Numer protokołu: 14Oś
Rok: 2009


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 22 stycznia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
pracownik UG Mateusz Mroziński
księgowa GOK Monika Lucerek

Porządek posiedzenia:
1.Wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
2.Analiza planu ochrony PPK i propozycja opinii Rady Gminy.
3.Analiza kosztów sal wiejskich.
4.Analiza materiałów na sesje.
5.Koszty modernizacji Przedszkola w Krzycku Wielkim.
6.Sprawy bieżące.


Ad. 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach komisja obejrzała wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Komisja zapoznała się z mini salą kinową.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z projektem rozporządzenia wojewody w sprawie planu ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Komisja zaopiniowała rozporządzenie negatywnie.

Ad. 3. Koszty sal wiejskich przedstawiła księgowa Gminnego Ośrodka Kultury Monika Lucerek. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Sprostowanie kosztów energii sali w Zbarzewie (obecnie energia opłacana przez staż)

Ad. 4. Analiza materiałów na sesje:
- plan przeciwdziałania alkoholizmowi i plan przeciwdziałania narkomanii
- projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
- nazewnictwo nowych ulic we Włoszakowicach
Komisja zapoznała się z projektami uchwał i przedłoży je na sesji.

Ad. 5. Koszty modernizacji Przedszkola w Krzycku Wielkim przedstawiła sekretarz Monika Klemenska. Modernizacja obejmowała przystosowania pomieszczeń byłego mieszkania na salę przedszkolną i jej zaplecze oraz modernizację kuchni i przystosowania jej do wydawania posiłków. Materiał stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 6. Komisja nie wyraziła zgody na udostępnienie stron w Naszym Jutrze wnioskowanym przez Starostę Leszczyńskiego, aczkolwiek nie będzie problemu z ogłoszeniem komunikatów Starostwa Leszczyńskiego w Naszym Jutrze.
Wójt poinformował o podpisaniu porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazowniczą o współpracy w doprowadzeniu gazu do Gminy i jego rozprowadzeniu do odbiorców. Zakłada się, że rurociąg zostanie połączony ze stacją reduktorowo - upustową rurociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia z Kościana do Polkowic.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia

Krystyna John _____________________

Grażyna Bułgaryn ______________________

Nędza Zygmunt ______________________

Paweł Marcinek ____________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06