OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 16K z dnia 22 grudnia 2008 r.

Numer protokołu: 16
Rok: 2008P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 22 grudnia 2008 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Hanna Michalska, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Wójt Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik


Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy na 2009 r.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
4. Analiza uchwał na sesję.

Ad.1. Ad. 2. Analizy projektu budżetu gminy na 2009 rok dokonała Skarbnik Maria Rolka, przedstawiając jednocześnie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, o prognozie kształtowania się długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Ad. 3. Skarbnik Gminy Maria Rolka wstępnie przedstawiła informację o zamianach jakie zostaną wprowadzone w budżecie gminy na rok bieżący.

Ad. 4. Analiza materiału na sesje:
Komisja przyjęła informację Sekretarza Gminy Moniki Klemenskiej dotyczącą propozycji reorganizacji przedszkoli, polegającego na zamiarze likwidacji placówek w Bukówcu Górnym i w Krzycku Wielkim. Zamiar podyktowany jest względami organizacyjnymi. Zmiana ta wpłynie na usprawnienie zarządzanie przedszkolem (jednym) w gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i w Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach, a zarządzał będzie nimi jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość, jedna sprawozdawczość. Planowane zmiany organizacyjne nie wpłyną na sytuację dzieci.
W przedszkolach na terenie Gminy w z dniem 31 sierpnia 2009 r. upływa okres powierzenia stanowisk dyrektorom. Okoliczność ta sprzyja przystąpienia do likwidacji jednostek w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim.
Komisja przedłoży projekt uchwały na sesji.
Komisja przyjęła wyjaśnienia dot. projektu uchwały w sprawie zgody na oddanie przez Wójta w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.
Komisja zaakceptowała projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości;
Od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów. Wysoką podwyżkę opłat przewidziano po raz kolejny za składowanie odpadów na składowisku - z 75,00 zł za tonę do 100,00 zł za tonę.
Komisja przyjęła bez uwag projekt uchwały w sprawie zobowiązania wekslowego, czyli zgodę na przeznaczenie kwoty 377.250,00 zł wraz z ewentualnymi odsetkami pochodzącej z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
Komisja przyjęły bez uwag wprowadzenie ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz ustalenie jednorazowej diety dla sołtysów w Bukówcu Górnym, Krzycku Wielkim, Jezierzycach Kościelnych i Dłużynie pomoc przy organizacji stoisk wiejskich na Jarmarku Rolniczym.
Przewodniczący Komisji Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis Ryszard Lipowy ____________

Hanna Michalska _____________

Krzysztof Poprawski__________

Andrzej Czajka ____________

Tadeusz Szalewski __________Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06