OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 15Oś z dnia 3 marca 2009r.

Numer protokołu: 15Oś
Rok: 2009
P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 3 marca 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra

Porządek posiedzenia:
1.Budynek w Bukówcu Górnym i jego przydatność na ośrodek zdrowia.
2.Budynek w Krzycku Wielkim i jego remont pod mieszkania. Pismo i odpowiedź do mieszkańców Krzycka Wielkiego. Koszty remontu.
3.Pismo dot. rekompensat - Natura 2000
4.Wnioski o dofinansowanie WSZ w Lesznie.
5.Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach.
6.Analiza materiału na sesje.


Ad. 1. Wójt zapoznał z toczącym się postępowaniem w sprawie przydatności budynku szkolnego w Bukówcu Górnym na ośrodek zdrowia.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z zakresem remontu budynku po byłej bibliotece w Krzycku Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania. Koszt remontu wyniósł 27.377,00 zł.
Wójt przedstawił ponadto korespondencję z mieszkańcami wsi Krzycko Wielkie w tej sprawie.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z udzieloną odpowiedzią przez Posłów RP w sprawie rekompensat za utracone korzyści na skutek objęcia terenu ochroną przyrody Natura 2000.
Odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu. Utrata wartości gruntu na skutek wprowadzenia różnych form ochrony powinna obligować podmioty wprowadzające te ograniczenia do wypłacania odszkodowania, a nie jak to obecnie funkcjonuje, że właściciel sam musi dochodzić swoich praw.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z wnioskami Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie o dofinansowanie. Stanowisko Komisji jest negatywne.

Ad. 5. Wójt poinformował, że został ogłoszony konkurs na dyrektora Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach. Komisja wnioskuje, aby po zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie gminy dla Bukówca Górnego i Krzycka Wielkiego w nazwie przedszkola pozostawić nazwę miejscowości.

Ad. 6. W związku z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i propozycją nowych stawek w wysokości:
- za dostarczanie wody – 1,98 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,52 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków. Opłata abonamentowa proponowana jest w wysokości:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.

Komisja przeprowadziła analizę, popierając stanowisko Komisji ds Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,60 zł/m3 do kwoty 3.80 zł/m3. Obniżenie opłaty o 0,80 zł/m3 spowoduje konieczność uchwalenia dopłaty z budżetu Gminy do każdego m3 w wysokości 0,80 zł.
Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian. Do ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%.
Pozostałe projekty uchwał komisja przyjęła i przedłoży na sesji.
Komisja zapoznała się z zadaniami drogowymi oraz z zadaniami z zakresu sportu na rok 2009 wymagającymi zmian budżetowych – załącznik do protokołu.

Komisja prosi o wystąpienie do dyrektorów szkół o podanie informacji jak przygotowali zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii.

Ponadto Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości dofinansowania czy sfinansowania szczepień dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy.

Komisja wnioskuje o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty informacji na temat Ogniska Muzycznego, planowanych remontów czy zakupu wyposażenia, instrumentów jakie pozostają na stanie Ogniska.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia

Krystyna John _____________________

Grażyna Bułgaryn ______________________

Nędza Zygmunt ______________________

Paweł Marcinek ____________________

Leszek Jagodzik _______________________

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06