OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 15R z dnia 2 czerwca 2009 r.

Numer protokołu: 15R
Rok: 2009

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 2 czerwca 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik
członkowie Komisji Rewizyjnej: Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski,Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Hanna Michalska, Andrzej Czajka
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik UG Mateusz Mroziński
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” w sieci Natura 2000.
2.Sprawa porządku na promenadzie.
3.Wniosek Eureki sp. z o. o. o nabycie gruntów w Boszkowie-Letnisku.
4.Sprawa przyjęcia do kl. I dzieci 6-cio letnich.
5.Wstępna propozycja zajęć z ludźmi starszymi.
6.Zmiany budżetowe – fundusz sołecki.
7.Informacja o sytuacji na rynku pracy – Gmina Włoszakowice.
8.Informacja o wizycie we Francji.
9.Sprawa dowozu dzieci do szkoły i inne wnioski.

Ad. 1. Komisje po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Ostoja Przemęcka” postanowiły projekt ten zaopiniować negatywnie.

Ad. 2. Wójt przedstawił komisjom informację na temat własności terenu na którym znajduje się promenada w Boszkowie -Letnisku, w związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi.
Po rezygnacji gminy z użytkowania terenu promenady Nadleśnictwo podpisało umowę na sprzątanie, ale tylko na terenie należącym do Lasów Państwowych. Sporny teren, na którym gromadzone są śmieci jest własnością Skarbu Państwa, a prawa właścicielskie reprezentowane są przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Planowane jest spotkanie przedstawicieli Marszałka Województwa z przedstawicielami Gminy.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z wnioskiem Eureki sp. z o. o. o nabycie gruntów w Boszkowie-Letnisku w rejonie promenady w trybie bezprzetargowym. Radni nie wyrazili zgody na zbycie nieruchomości.

Ad. 4. Wójt przedstawił korespondencję w sprawie rozpoczęcia nauki w szkołach przez dzieci 6 -letnie. Ponadto przedstawił informację na temat małego naboru do liceum ogólnokształcącego. Komisje poparły decyzję Wójta o uruchomieniu klasy I liceum z minimum 15 uczniami.

Ad. 5. Komisje zaakceptowały zorganizowanie kawiarnianych spotkań, sposobów wyjścia z domów, na których organizowane byłyby występy np. przedszkolaków, spotkań na wzór spotkań bibliotecznych, pokazów itp.

Ad. 6. Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Ponadto przedstawiła informację o tworzeniu funduszu sołeckiego.

Ad. 7. Informacja o sytuacji na rynku pracy – Gmina Włoszakowice. Informację przedstawił Wójt – załącznik do protokołu.

Ad. 8. Informację z pobytu w Arnage we Francji złożyła Irena Przezbór.

Ad. 9. Radny Aleksy Zaremba poinformował o problemach występujących z dowozem uczniów do szkół z Boszkowa i Starkowa do szkoły we Włoszakowicach.
Wniosek komisji o uporządkowanie grobów powstańców na cmentarzu we Włoszakowicach.
Radny Aleksy Zaremba poinformował o “imprezach alkoholowych” organizowanych przy korcie w Boszkowie i wnioskował o zlikwidowanie miejsca na ognisko.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o wyjaśnienie sprawy nieprzyjęcia dzieci do przedszkola we Włoszakowicach.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John __________________________

Grażyna Bułgaryn ______________________

Zygmunt Nędza ______________________

Paweł Marcinek ________________________

Leszek Jagodzik _______________________


Komisja Gospodarki Komunalna, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis ___________________________

Ryszard Lipowy ______________________

Hanna Michalska _____________________

Krzysztof Poprawski____________________

Andrzej Czajka _______________________

Tadeusz Szalewski ______________________


Komisja Rewizyjna

Zenon Mejza _________________________

Bronisław Elimer ________________________

Aleksy Zaremba ____________________________Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06