OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 18Oś z dnia 29 września 2009 r.

Numer protokołu: 18
Rok: 2009


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 29 września 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
skarbnik Gminy Maria Rolka
pracownik GOPS Elżbieta Guć

Porządek posiedzenia:
1.Analiza materiału na sesje.
2.Wydatkowanie środków z tzw.”funduszu alkoholowego”
3.Informacja o wypoczynku wakacyjnym dzieci zorganizowanym przez Caritas i Gminę
4.Informacja o realizacji programu nauki pływania w klasach czwartych z terenu gminy w roku szkolnym 2008/2009.
5.Sprawa dodatkowego oddziału w przedszkolu we Włoszakowicach.
6.Zmiana uchwały w sprawie ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
7.Informacja o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach.
8.Pismo do dyrektora ZSO we Włoszakowicach.
9.Pismo w sprawie zastawki w Boszkowie-Letnisku.

Ad. 1. Komisja dokonała analizy materiałów na sesje w sprawie:
1) realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji,
2) zmiany w budżecie gminy na 2009 rok,
3) propozycja wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna,
5) zmiana uchwały dotyczącej zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej – sołtysa wsi Dominice,
6) list otwarty w sprawie ochrony środowiska naturalnego Boszkowa w powiecie leszczyńskim oraz prawa do godnych warunków zamieszkania i wypoczynku.

Ad. 2. Wydatkowanie środków tzw. “funduszu alkoholowego” przedstawiła Komisji Elżbieta Guć.

Ad. 3. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem o wypoczynku wakacyjnym dzieci zorganizowanym przez Caritas i Gminę.

Ad. 4. Informacja o realizacji programu nauki pływania klas czwartych z terenu gminy w roku szkolnym 2008/2009.

Ad. 5. Komisja zapoznała się z korespondencją z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach dot. ustalenia programu dla liceum.


Ad. 6. Informację na temat dodatkowego oddziału w przedszkolu we Włoszakowicach, zmiany uchwały w sprawie ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i informację o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John

Zygmunt Nędza

Paweł Marcinek

Leszek Jagodzik
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06