OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 17R z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Numer protokołu: 17R
Rok: 2009


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 sierpnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Dyrektor Samorządowego Ogniska Muzycznego Paweł Borowiec

Porządek posiedzenia:
1.Sprawozdanie na temat Samorządowego Ogniska Muzycznego – kontrola.
2.Kontrola w Zarządzie Dróg Gminnych przetargi:
- droga Dłużyna – Bukówiec Górny
- ul. Zalesie we Włoszakowicach
- ul. Chopina we Włoszakowicach
3.Wyjazd w teren i zapoznanie się z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz Zbarzewo- pałac i folwark.
4.Analiza materiału na sesję
- propozycja zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach;
- propozycja przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu II położonego w Boszkowie -Letnisku ul. Turystyczna – obręb Włoszakowice.
5.Informacja o uzyskanej subwencji do wyjazdu do Arnage.
6.Informacja z posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania.

Wnioski Komisji:

Ad. 1. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Ogniska Muzycznego przedstawił Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Komisja dokonała kontroli wyposażenia ogniska. Stan sprzętu zgodny z wpisami do ksiąg inwentarzowych (brak wyceny wartości przez rzeczoznawców).

Ad. 2. Komisja dokonała kontroli niektórych przetargów prowadzonych przez Zarząd Dróg Gminnych. Dokumenty z przetargu na: drogę Dłużyna – Bukówiec Górny; ul. Zalesie we Włoszakowicach; ul. Chopina we Włoszakowicach przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski. Uwag komisja nie wniosła.

Ad. 3. Komisja w terenie zapoznała się z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz odwiedziła Samorządowe Ognisko Muzyczne celem zapoznania się z jego wyposażeniem.

Ad. 4. Komisja przeanalizowała projekty uchwały w sprawie propozycji: zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu II położonego w Boszkowie Letnisku ul. Turystyczna – obręb Włoszakowice. Uwag nie wniesiono. Projekty uchwał zostaną przedłożone pod obrady sesji.
Ad. 5. Komisja przyjęła informację o uzyskaniu dotacji do wyjazdu do Arnage we Francji w wysokości 6.500 zł

Ad. 6. Informacja z posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania dot. wzrostu składek członkowskich. Informacja stanowi załącznik do protokółu.
Komisja ponadto zapoznała się z wnioskiem o uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego
we Włoszakowicach. Komisja stwierdziła, że ważniejsza jest zapłata za uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego aniżeli zapłata na zwiększenie opłat członkowskich na rzecz Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania.

Radny Aleksy Zaremba poinformował, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych do małej retencji. Można to sprawdzić np. pod kątem wyczyszczenia fosy wokół pałacu we Włoszakowicach czy podwyższenia poziomu wody.

Komisja Rewizyjna


Zenon Mejza _______________________

Aleksy Zaremba ______________________

Bronisław Elimer ______________________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06