OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 10 listopada 2004 r.

P R O T O K Ó Ł
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 10 listopada 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Oświaty i Wychowania: Krystyna John, Andrzej Patelka, Czesław Bartkowiak
Komisja Rolnictwa: Marek Dworczak, Andrzej Czajka, Ryszard Lipowy
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Nowak
Prezes GZK sp. z o.o. Edwin Woźniak
Inspektor Urzędu Gminy Danuta Poloszyk, Krzysztof Pluta, Robert Kasperczak

Porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie decyzji co do wysokości podatków na następny rok.

 2. Informacja o dotychczas nie wykonanym studium, sprawa zalesień gruntów rolnych.

 3. Propozycja kupna łąki w Boszkowie.

 4. Informacja o obniżeniu subwencji oświatowej na przyszły rok.

 5. Informacja wójta o nie otrzymaniu dotacji ze środków ZPORR na budowę hali gimnastycznej dla ZSO we Włoszakowicach.

 6. Informacja o zabezpieczeniu środków finansowych na działalność ŚDS w przyszłym roku.

 7. Informacja GZK Sp. z o.o. o nagrodzie za działalność Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz o umowie z Nadleśnictwem Włoszakowice.

 8. Informacja o ogłoszeniu konkursu na wykonanie rzeźby dla wsi Grotniki i wsi Dłużyna.

 9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie kupna nieruchomości w Zbarzewie.

 10. Omówienie planu imprez kulturalnych na następny rok.

 11. Zapoznanie komisji z postępem prac przy budowie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Grotniki.


Wnioski komisji:

 1. Komisje zaproponowały przyjęcie następujących stawek podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,48 zł ( w wysokości 2004 r.)
- od gruntów pod jeziorami - 3,52 zł
- od pozostałych gruntów - 0,09 zł (w wysokości 2004 r.)
- od budynków mieszkalnych - 0,54 zł
- od budynków zajętych na działalność gospodarczą - 14,00 zł (w wysokości 2004 r.)
- od budynków zajętych na działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym - 8,37 zł
- od budynków zajętych na działalność dot. świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł
- od budynków pozostałych - 5,00 zł

 1. Komisje zaproponowały obniżkę ceny kwintala żyta z kwoty 37,67 zł na 32,00 zł dla celów podatku rolnego.

 2. Podatek od posiadania psów komisje zaproponowały w wysokości 40,00 zł.

 3. Komisje zaproponowały ustalenie opłaty miejscowej w wysokości roku 2004 tj. stawka dzienna 1,20 zł.

 4. Podatek od środków transportowych komisje zaproponowały w wysokości 2004 r.

 5. Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła informację o obniżeniu subwencji oświatowej dla Gminy Włoszakowice na przyszły rok o kwotę 118 tys. zł w stosunku do roku bieżącego. Komisje pozytywnie zaopiniowały odliczenie od ogólnej kwoty subwencji kosztów dowozu i przeliczenie pozostałej kwoty przez liczbę uczniów - 1382 co daje 4.051 zł na ucznia. Informacja o wysokości środków dla poszczególnych szkół zostanie przekazana dyrektorom w celu opracowania planów finansowych.

 6. Wójt poinformował Komisje o nie otrzymaniu dotacji ze środków ZPORR na budowę sali gimnastycznej dla ZSO we Włoszakowicach oraz przedstawił korespondencję w powyższej sprawie. Po zapoznaniu się z materiałami Komisje zaopiniowały pozytywnie prowadzenie w dalszym ciągu wszelkich działań dla pozyskania środków pomocowych na budowę sali. Ponadto akceptują prowadzenie procesu odwoławczego od decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego. Z wyżej wymienionych przyczyn Komisje wstrzymują rozpoczęcie inwestycji. Komisje akceptują przeznaczenie gromadzonych środków tj 400.000 zł na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych w roku bieżącym i przyszłym (w roku bieżącym ok. 80 tys. zł. na utwardzenie dróg w Bukówcu Górnym).

 7. Komisje zapoznały się z umową na wykonanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice. Ustalony termin wykonania dokumentacji planistycznej - luty 2004 r. Komisje zaproponowały z uwagi na przedłużający się proces planistyczny zerwać umowę z wykonawcą.

 8. Komisje pozytywnie zaopiniowały zagwarantowanie w budżecie gminy środków na wykonanie rzeźb plenerowych dla Grotnik i Dłużyny.

 9. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Nowak została zobowiązana do nawiązania kontaktu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie zaplanowania dla Gminy Włoszakowice środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 10. Prezes Spółki GZK sp. z o.o. poinformował o otrzymanej nagrodzie za działalność Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz o podpisanej umowie z Nadleśnictwem we Włoszakowicach.

 11. Komisje pozytywnie zaopiniowały nabycie nieruchomości zabudowanej w Zbarzewie znajdującej się przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Wschowy.

 12. Komisje przyjęły informację dotyczącą skierowanej do Gminy propozycji sprzedaży łąki w Boszkowie przy ul. Dworcowej. Komisje żadnej decyzji w tej sprawie nie podjęły.

 13. Komisje zapoznały się z planami imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy w roku 2005.
Komisja Oświaty i Wychowania
(-) Krystyna Joh
(-) Andrzej Patelka
(-) Czesław Bartkowiak

Komisja Rolnictwa
(-) Marek Dworczak
(-) Andrzej Czajka
(-) Ryszard Lipowy

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-11-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06