OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 20 pażdziernika 2004 r.

P R O T O K Ó Ł


ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 20 października 2004 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rolnictwa: Marek Dworczak - przewodniczący komisji, Ryszard Lipowy - członek komisji, Andrzej Czajka - członek komisji
Komisja Rewizyjna: Zenon Mejza - przewodniczący komisji, Bronisław Elimer - członek komisji
Przewodniczący GZKRiOR Stanisław Skorupiński
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Kierownik ZDG Jerzy Michalski
Pracownik Urzędu Gminy Bogdan Olejnik

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola dokumentacji przetargowej na budowę drogi - Włoszakowice ul. 11 Listopada.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.

 3. Odwodnienie łąki przy oczyszczalni ścieków.

 4. Sprawa lokalu przy Pl. 21 Października we Włoszakowicach.

 5. Rozliczenia ze Szkołą w Starkowie.

 6. Korespondencja ze Starosta Powiatu Leszczyńskiego dot. opłat drogowych.

 7. Konkurs na rzeźby dla wsi Grotniki i Dłużyna.

 8. Przegląd/kontrola inwestycji we Włoszakowicach - wyjazd w teren.Wnioski komisji:

 1. Komisje skontrolowały dokumenty przetargowe na budowę drogi na ul. 11 Listopada we Włoszakowicach. Do dokumentów przetargowych oraz do robót drogowych nie wniesiono uwag.

 2. Sprawozdanie Gminnej Spółki Wodnej za 3 kwartały 2004 r. przedstawił pracownik UG zajmujący się obsługa biurową Gminnej Spółki Wodnej Bogdan Olejnik. Komisje wnioskują do Biura Spółki o poprawę ściągalności składek melioracyjnych również poprzez egzekucję składek przez komorników. Ponadto wnioskują o lepszą koordynację robót podczas przedsięwzięć które są realizowane na na granicy dwóch lub więcej wsi lub ich dotyczą (czyszczenie rowów przechodzących przez kilka wsi).

 3. Komisje przyjęły informację o wykonaniu odwodnienia na łące przy oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz o planowanym pogłębieniu rowu Grotnickiego. Komisje zapoznały się z tematem czyszczenia kanałów prowadzonych przez Gminną Spółkę Wodną.

W związku z artykułem w ABC pt. „Szlag trafia konwaliowy” komisje wnioskują wystąpienie o sprostowanie wypowiedzi o zniszczeniu kilkaset metrów linii brzegowej kanału pomiędzy jeziorami Dominickim a Krzywce dokonanego przez Gminną Spółkę Wodną Włoszakowice.

 1. Komisje przyjęły informacje w sprawie rozliczenia finansowego ze Szkołą w Starkowie i pozytywnie zaopiniowały uwzględnienie w budżecie Gminy na 2005 r. kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Włoszakowice do przedszkola w Starkowie.

 2. Komisje przyjęły informację w sprawie przejęcia od najemcy lokalu na Pl. 21 Października we Włoszakowicach.

 3. Komisje zapoznały się z korespondencją ze Starostą Powiatu Leszczyńskiego dotyczącą opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej m.in. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 4. Komisje przyjęły informacje Wójta w sprawie planowanego przebiegu przez część terenu Gminy sieci gazowej (gaz przemysłowy).

 5. Przyjęto wiadomości informację o ogłoszeniu dwóch konkursów na projekty rzeźb plenerowych dla Dłużyny i Grotnik.

 1. Komisje dokonały przeglądu i kontroli inwestycji prowadzonych we Włoszakowicach na drogach: ul. 3 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Spokojna, ul. Leszczyńska oraz na Środowiskowym Domu Samopomocy.

Komisje do wykonywanych inwestycji nie wnoszą zastrzeżeń.

Komisja Rolnictwa Komisja Rewizyjna

(-) Marek Dworczak (-) Zenon Mejza

(-) Ryszard Lipowy (-) Bronisław Elimer

(-) Andrzej Czajka

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-11-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06