OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 20 września 2004 r.


P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 20 września 2004 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba

Komisja Oświaty i Wychowania
Andrzej Patelka
Czesław Bartkowiak

Wójt Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ireneusz Rogacki
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Alina Jagodzińska
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Inspektor Urzędu Gminy Krzysztof Pluta


Porządek posiedzenia

 1. Zarzuty do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Piaskowa.

 2. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 3. Projekt pisma do Starosty Leszczyńskiego.

 4. Kontrola przetargu na utwardzenie ul. 11 Listopada we Włoszakowicach .

 5. Kontrola przetargu na sprzedaż ośrodka w Boszkowie ul. Pocztowa .

 6. Zapoznanie się z protokołem kontroli w ZSO we Włoszakowicach, analiza
  przyczyn słabych wyników w ocenie szkoły podstawowej i gimnazjum, informacja o Liceum Ogólnokształcącym.

 7. Działalność przedszkola w Jezierzycach Kościelnych po zmianach.

 8. Zmiana podporządkowania placu zabaw we Włoszakowicach .

 9. Regulamin stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum).

 10. Analiza liczby dzieci - przynależność do obwodów szkolnych.

 11. Zapoznanie się wynikami kontroli finansowej w szkołach.

 12. Zmiany w budżecie Gminy.Wnioski komisji:

 1. Komisje zaproponowały odrzucenie zarzutów wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie ul. Piaskowa dotyczących uwag do lokalizacji drogi.

 1. Komisje zaakceptowały zmianę uchwały i przyjęcie opłaty w wysokości 0,00 zł za 1 m2 pasa drogi gminnej zajętego na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

 2. Komisje zaakceptowały treść pisma do Starosty Leszczyńskiego w sprawie naliczonych Gminie Włoszakowice opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach - kanalizacja sanitarna, Boszkowo - sieć wodociągowa).

 3. Komisje przeanalizowały przyczyny uzyskiwanych słabych wyników egzaminów szkoły podstawowej i gimnazjum we Włoszakowicach. Dyrektor ZSO został zobowiązany do przedstawienia Komisji programu naprawczego.

 4. Komisje zapoznały się z zasadami przydzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zaproponowały przyjęcie dodatkowych zasad weryfikacji w związku ze spełnieniem podstawowych warunków uzyskania stypendium przez znaczną ilość uczniów.

 5. Komisje zapoznały się z wynikami kontroli finansowych w szkołach.

 6. Komisje zaakceptowały zmiany w budżecie Gminy ujęte w projekcie uchwały.

 7. Komisje przeprowadziły kontrolę dokumentacji przetargowej ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ul. Pocztowa stanowiącego własność Gminy. Komisje do przeprowadzonego przetargu nie wniosły uwag.

 8. Komisja Rewizyjna dokumentacje z przetargu na budowę utwardzenia na ul. 11 Listopada skontroluje na najbliższym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna

(-) Zenon Mejza ___________________________

(-) Bronisław Elimer ___________________________

(-) Aleksy Zaremba _________________________Komisja Oświaty i Wychowania

(-) Andrzej Patelka

(-) Czesław Bartkowiak

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-10-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06