OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 31 sierpnia 2004 r.
P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Gminy odbytego w dniu 31 sierpnia 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rolnictwa:
Marek Dworczak - przewodniczący
Ryszard Lipowy - członek
Andrzej Czajka - członek
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław WaligóraSkarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:


 1. Analiza materiałów na sesje w sprawie:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- projekt statutu i regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy.

 1. Wnioski dotyczące podłączenia do sieci wodociągowej Gminy.

 2. Wykresy lustra wody na ujęciu we Włoszakowicach.

 3. Plany wykorzystania środków pochodzących ze sprzedaży OW w Boszkowie.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 r.

Wnioski:

 1. Komisja nie wniosła uwag do propozycji zbycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim, we Włoszakowicach i w Sądzi.

 2. Komisja zapoznała się z projektem statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie zapisu dotyczącego nadzoru merytorycznego nad ŚDS. Ponadto Komisja przyjęła informację o zakresie robót prowadzonych na ŚDS.

 3. Propozycja dotycząca zasad przeprowadzania konsultacji w Gminie została przez Komisję zaakceptowana.

 4. Komisja zapoznała się z wnioskami dot. przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości w Boszkowie - letnisku. Po zwodociągowaniu Boszkowa - wsi wystąpiły techniczne możliwości podłączenia do wodociągu nieruchomości letniskowych. Komisja wnioski opiniuje pozytywnie z możliwością realizacji po zabezpieczeniu odpowiednich ilości wody dla osób stale zamieszkujących na obszarze Gminy.

 5. Komisja przyjęła informację dotyczącą zasobów ujęcia zaopatrującego wieś Włoszakowice.

 6. Komisja zapoznała się z wstępnymi propozycjami robót na drogach ze środków uzyskanych ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie:- Boszkowo ul. Wiosenna
  - Dominice (droga do jeziora)
  - Dłużyna (droga za cmentarzem)
  - Krzycko Wielkie (droga do Adamowa)

 7. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004r.

 8. Komisja przyjęła informację dotyczącą przebiegu i kosztów wypoczynku dzieci zorganizowanego przez „Caritas” przy pomocy Gminy.


Komisja Rolnictwa

(-) Marek Dworczak
(-) Ryszard Lipowy
(-) Andrzej CzajkaAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-10-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06