OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 20K z dnia 20 października 2009 r.

Numer protokołu: 20K
Rok: 2009


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 20 października 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
Wójt Stanisław Waligóra
Pracownik Urzędu Gminy Danuta Poloszyk

Porządek posiedzenia:
1.Analiza materiału na sesję.
2.Zadania realizowane przez GZK.
3.Sprawy bieżące.

Ad. 1. Komisja zapoznała się z materiałami na sesje w sprawie:
- podatku rolnego
- podatku od środków transportowych
- projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości w Boszkowie-Letnisku (pod transformator).
- ustalenia warunków jakie powinien spełniać przedsiębiorca wywożący nieczystości.
- projektu uchwały w sprawie dofinansowania z GFOŚ innych zadań z zakresu ochrony środowiska
- projektu uchwały o zbyciu nieruchomości we Włoszakowicach
- zwiększenia diety sołtysa
i postanowiła przedłożyć powyższy materiał pod obrady sesji.W sprawie podatku rolnego wyjaśniono, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1.dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
2.dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i naliczana jest w wysokości 2,5q żyta z 1 hektara przeliczeniowego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowana jako podstawa do naliczenia podatku rolnego wynosi: 34,10 zł. Komisja postanowiła wystąpić do Rady Gminy o pozostawienie ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego bez zmian.

W przypadku podatku od środków transportowych Komisja proponuje, aby zmiany w stosunku do roku 2009 dotyczyły jedynie minimalnych stawek, co wynika z obwieszczenia Ministra Finansów.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez GZK. Informacja w załączeniu. Realizacja projektów uzależniona jest od finansowych środków zewnętrznych.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z problemem dotyczącym budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym.

Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis Ryszard Lipowy

Krzysztof Poprawski

Andrzej Czajka

Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06