OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 22K z dnia 4 grudnia 2009 r.

Numer protokołu: 22K
Rok: 2009


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 4 grudnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Grażyna Bułgaryn, Paweł Marcinek, Zygmunt Nędza, Leszek Jagodzik
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Stefan Lis, Tadeusz Szalewski,Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Ireneusz Rogacki i Tadeusz Górny.
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
pracownik UG Mateusz Mroziński
skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1. Plany i działania dotyczące naboru do I klasy Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach.
Komisje zapoznały się z przygotowanym materiałem w zakresie działań zmierzających do naboru do I klasy Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach w przyszłym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2009/2010 I klasa nie została uruchomiona. Obiecujący początek funkcjonowania Liceum we Włoszakowicach był między innymi związany z profilem informatycznym jaki wówczas funkcjonował w 3 liceach województwa leszczyńskiego.
Dyrektorzy stwierdzili, że miejsc w szkołach jest więcej niż uczniów, a wybór szkoły jest wyborem dowolnym. Mimo że poszczególne roczniki kończące gimnazja w gminie to ok. 100 uczniów to utworzenie jednej klasy licealnej jest trudne. Czy wpływ na większe zainteresowanie placówką miałoby fizyczne wydzielenie liceum lub budowa nowej sali gimnastycznej ? - trudno jednoznacznie zawyrokować.
Logiczny wybór przemawia za istnieniem liceum we Włoszakowicach. Jest to Szkoła na miejscu, bez dojazdów dla uczniów z Włoszakowic lub z dojazdem na krótkich trasach. Codzienny dojazd do Leszna to z jednej strony dodatkowe koszty i strata ok. 3-4 godzin na dojazdy. Szkoła we Włoszakowicach jest małą szkołą, wolną od zagrożeń jakie niosą ze sobą wielkie placówki. Na spotkaniu komisji zaproponowano dalsze promowanie oferty liceum oraz organizowanie spotkań gimnazjalistów ze szkół z terenu gminy.

2. Analiza projektu uchwał na sesje:
- w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice
Komisje zapoznały się z regulaminem i postanowiły go przedłożyć na sesji.

- pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego
Komisje wyraziły zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego w postaci nakładów o wartości 54.000 złotych na przebudowę chodnika na odcinku 250 mb w pasie drogi powiatowej w Bukówcu Górnym, przy ul. Powstańców Wlkp. Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji.


zmiany budżetu gminy na 2009
Komisje zapoznały się z proponowanymi zmianami w budżecie Gminy na 2009 r.
1. Wzrost dochodów nastąpił na skutek:
1) zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z
dodatkami o 9.850,00 zł
2) wprowadzenia dotacji celowej na budowę drogi Dłużyna - Bukówiec w kwocie
100.000,00 zł,
3) zwiększenia środków na utwardzenie ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach
w kwocie 12.700,00 zł,
4) zwiększenia środków realizowanych w urzędzie o kwotę 5.000,00 zł,
5) zwiększenia środków realizowanych przez szkoły w kwocie 3.150,00 zł,
6) zwiększenia środków realizowanych przez ZDG o kwotę 5.000,00 zlotych,
7) zmniejszenie środków realizowanych przez Oddziały Przedszkolne w kwocie
31.450,00 złotych.


2. Podział dochodów zaproponowano na następujące wydatki:
1) zwiększenie środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o
9.850 zł,
2) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w kwocie
44.600 zł,
3) zwiększenie środków dla ZDG w kwocie 100.000 zł,
4) zwiększenie środków na zadania realizowane przez urząd gminy.


zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt uchwały dotyczącej planu aglomeracji Włoszakowice, o następującej merytorycznej treści:
“1.Wyznacza się aglomerację Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 13 428.
2. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki, położone w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice.
3. Obszar aglomeracji Włoszakowice wyznacza się na terenie poniżej wymienionych miejscowości, w oznaczonych na planie granicach: Włoszakowice, Bukówiec Górny, Grotniki, Boszkowo-Letnisko, Dominice, Ujazdowo, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna.”

- w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym z GFOŚiGW na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska
Komisje zapoznały się i zaakceptowały program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Reportaż dot. budowy składowiska w Trzebani.
Komisje zapoznały się z reportażem w sprawie przygotowań do budowy składowiska odpadów w Trzebani oraz aktualnego stanu budowy.


4. Wniosek WSZ w Lesznie.
Wniosek o dofinansowanie laparoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Komisje zaopiniowały pozytywnie proponując dofinansowanie w wysokości 10.000 zł


5. Komisje zapoznały się z aktualną sytuacja dotyczącą budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym oraz z pismem PPHU “John” zawierającym uwagi właściciela dot. podjętej decyzji przez GZK sp. z o.o. odłączenia zakładu od gminnej oczyszczalni ścieków.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John

Grażyna Bułgaryn

Zygmunt Nędza

Paweł Marcinek

Leszek Jagodzik


Komisja Gospodarki Komunalna, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis

Ryszard Lipowy

Krzysztof Poprawski

Andrzej Czajka

Tadeusz Szalewski

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06