OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 19R z dnia 29 grudnia 2009 r.

Numer protokołu: 19R
Rok: 2009P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 grudnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Porządek posiedzenia:

1.Budżet Gminy Włoszakowice na 2010 i zmiana budżetu Gminy na 2009 rok
2.Gminne Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
3.Stan formalno-prawny dotyczący budowy drogi w Bukówcu Górnym.
4.Nieważność Rozporządzenia w sprawie PPK
5.Informacja dotycząca realizacji budowy składowiska odpadów w Trzebani oraz inwestycji połączonych w ramach przedsięwzięcia “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
6.Pisma różne:
- apel o w sprawie 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego,
- udostępnianie elektronicznych dzienników i monitorów,
- odpowiedź do PPHU “John”.Ad. 1. Komisja przeanalizowała projekt budżetu na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków, przyjęła wyjaśnienia Skarbnika Gminy i postanowiła projekt przedłozyc na sesji Rady Gminy.
Wójt poinformował o ważniejszych zadaniach inwestycyjnych w roku 2010, a mianowicie:
1)budowa ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym (zakończenie w 2011 r.)
2)modernizacja stacji wodociągowej w Boguszynie i połączenie sieci z siecią Bukówca Górnego;
3)ogłoszenie przetargu na budowę sali przy ZSO we Wło9szakowicach (realizacja do 2012 roku)
4)przebudowa oczyszczalni ścieków;
5)założenie sieci wodociągowej w Boszkowie – Letnisku na ul. Turystycznej


Komisja Rewizyjna


Zenon Mejza

Aleksy Zaremba

Bronisław ElimerAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06