OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna


Włoszakowice, dnia 27 stycznia 2010 r.


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice,
Boszkowo- Letnisko ul. TurystycznaNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XXVI/187/09 z dnia 30 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.
i zapewniam
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Teren objęty przedmiotowym planem obejmuje obszar o powierzchni 0,67 ha, położony w Boszkowie- Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną, a jeziorem Dominickim, z wyłączeniem przybrzeżnego pasa terenu o szerokości ok. 100 m.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice w terminie do dnia 26 lutego 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06