OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 23K z dnia 8 lutego 2010 r.

Numer protokołu: 23K
Rok: 2010


P r o t o k ó ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego dnia 8 lutego 2010 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stefan Lis, Hanna Michalska, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka.
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
sekretarz Gminy Monika Klemenska
prezes zarządu GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik
pracownik GZK sp. z o.o. Roman Hałupka

Porządek posiedzenia:
1.Propozycja wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2.Skarga P. Kowalskiego – analiza.
3.Analiza uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice oraz w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości położonych w Ujazdowie.
4.Wniosek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Zarządu oddziału Leszno-Wschód.
5.Informacja dot. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.
6.Informacja dotycząca odśnieżania.
7.Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.Ad. 1. Komisja przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
- za dostarczanie wody – 2,10 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,52 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Komisja po analizie zaproponowała obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,60 zł/m3 do kwoty 3.80 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 0,80 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian. Do każdej ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości 7%.
Powyższą propozycję Komisja przedstawi na Sesji Rady Gminy.
Ponadto Komisja zapoznała się ze zmianą WPI w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Sekretarz Gminy Monikę Klemenską dotyczącą sprawy Pawła Kowalskiego o umorzenie zaliczek alimentacyjnych oraz skarg kierowanych w tej sprawie. Radni zapoznali się ze skargą skierowaną do Rady Gminy Włoszakowice.
Komisja przedstawi skargę na sesji.

Ad. 3. Analiza uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice oraz w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej i części nieruchomości położonych w Ujazdowie. Komisja projekty uchwał zaakceptowała i przedłoży je na sesji.

Ad. 4. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Zarządu Oddziału Leszno-Wschód o dofinansowanie zakupu samochodu.

Ad. 5. Informacja dot. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą terminu uruchomienia zakładu w Trzebani.

Ad. 6. Informacja dotycząca odśnieżania została przyjęta. Wnioskowano o odśnieżenie drogi gminnej w Jezierzycach Kościelnych.


Komisja Gospodarki Komunalna
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stefan Lis _____________________

Hanna Michalska _______________________

Ryszard Lipowy _________________

Krzysztof Poprawski__________

Andrzej Czajka ____________

Tadeusz Szalewski __________


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06