OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 6 maja 2004 r.


Untitled

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 6 maja 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Oświaty i Wychowania
Krystyna John, Andrzej Patelka, Czesław Bartkowiak
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:

Wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych.
Wyjaśnienia Skarbnika dotyczące uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Informacja Sekretarz Gminy o kontroli w Przedszkolu w Bukówcu Górnym.
Informacja dotycząca placu zabaw we Włoszakowicach.
Zapoznanie się z umową określającą zasady korzystania z sali WDK w Bukówcu Górnym.
Zapoznanie się z dokumentacją na Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach (wyjazd w teren).

Wnioski Komisji:
Komisja zapoznała się z wynikami kontroli w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych. Komisja wnioskuje, aby przygotowano na jedno z najbliższych posiedzeń prognozę dot. ilości dzieci w rozliczeniu na poszczególne szkoły w Gminie.
Komisja zapoznała się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uwag do uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet. Komisja wnioskuje o staranne pod względem merytorycznym i prawnym sprawdzanie uchwał przed kierowaniem ich pod obrady sesji zgodnie z zaleceniem Wójta.
Komisja zapoznała się z wynikami kontroli w Przedszkolu w Bukówcu Górnym i przyjęła stanowisko Wójta w sprawie porządku w placówkach oświatowych skierowane do dyrektorów szkół i przedszkoli.
Komisja przyjęła informację o planach Gminy w zakresie prowadzenia placów zabaw podczas wakacji przy pomocy opiekunów wskazywanych przez Rejonowy Urząd Pracy. Komisja wnioskuje o uzupełnianie brakujących tablic o odpowiedzialności rodziców za dzieci korzystające z placów zabaw.
Komisja zapoznała się z treścią umowy określającej zasady korzystania z sali WDK w Bukówcu Górnym. Komisja uwag nie wniosła.
Komisja przeanalizowała dokumentację techniczną na Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach.

Przewodnicząca

(-) Krystyna John


(-) Andrzej Patelka

(-) Czesław Bartkowiak

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06