OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 15 czerwca 2004 r.
P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa odbytego w dniu 15 czerwca 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Andrzej Patelka
Stefan Lis
Komisja Rolnictwa
Marek Dworczak
Ryszard Lipowy
Andrzej Czajka

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski


Tematy posiedzenia:


Sprawozdanie kierownika ZDG z wykonanych zadań w bieżącym roku. Sprawozdanie z wykonanych robót związanych z adaptacją pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz relacja z spotkania z członkiem Zarządu Województwa.
Propozycje zmian do budżetu Gminy.
Sprawy na sesje.
Inne sprawy bieżące.

Wnioski Komisji
Komisje na zapoznały się z przeprowadzanymi robotami adaptacyjnymi pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach oraz przyjęły informację o kosztach poniesionych dotychczas na w/w roboty.
Komisje przyjęły sprawozdanie Kierownika Zarządu Dróg Gminnych dotyczące realizowanych zadań, inwestycji i zakupów w roku bieżącym. Komisja zwróciła uwagę na potrzebę ustawienia koszy na śmieci przy ul. Leśnej we Włoszakowicach.
Komisje zapoznały się z treścią korespondencji z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Komisje przyjęły propozycje przyjęcia zmiany budżetu Gminy związane m.in. z:
- pokryciem zwiększonych kosztów utwardzenia ul. 11 Listopada,
- dofinansowaniem czyszczenia kanałów pomiędzy jeziorami na terenie Gminy,
- przygotowaniem koncepcji na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie.
Zapoznano się z pismem Marszałka Województwa dot. finansowego wsparcia działalności Regionalnej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Komisje nie wyraziły zgody na dofinansowanie Agencji.
Wniosek o dofinansowanie obozu harcerskiego załatwiono negatywnie.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

(-) Andrzej Patelka

(-) Stefan Lis

Komisja Rolnictwa

(-) Marek Dworczak

(-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-06-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06