OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 22 kwietnia 2004 r.


Untitled
P R O T O K Ó Ł


ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , Komisji Rolnictwa, Komisji Kultury i Sportu odbytego w dniu 22 kwietnia 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Andrzej Patelka
Stefan Lis
Tadeusz Szalewski
Komisja Rolnictwa
Marek Dworczak
Ryszard Lipowy
Komisja Kultury i Sportu
Paweł Marcinek
Zygmunt Nędza
Piotr Mądrzak
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Zastępca Prezesa Spółki „GZK”sp. z.o.o. Halina Drgas.


Tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

 2. Analiza projektów uchwał na sesje.

 3. Zapoznanie się z wynikami przetargów na prace kanalizacyjne i wodociągowe.

 4. Zapoznanie się z przeprowadzonymi pracami na Środowiskowym Domu Samopomocy.

 5. Zmiana budżetu Gminy na 2004 r.

 6. Pismo Wojewody Wielkopolskiego.

 7. Umowa dotycząca korzystania z sali w Bukówcu Górnym.
Wnioski Komisji

 1. Po zapoznaniu wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy uczestnicy posiedzenia przychylili do wniosku komisji. Komisje zapoznały się z przyjętymi ustaleniami dotyczącymi działalności Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie. Komisje proponują przyjęcie planu wieloletniego funkcjonowania wszystkich ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie stanowiących własność Gminy.

 2. Komisje zaakceptowały: propozycje stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.

 3. Komisje zapoznały się z wynikami przetargów na na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i w Dominicach oraz na budowę sieci wodociągowej w Boszkowie -wsi.

 4. Komisje zapoznały się z pracami zrealizowanymi w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

 5. Komisje wyraziły pozytywną opinie w sprawie przeniesienia środków w budżecie Gminy na meliorację w wysokości 15.000 zł.

 6. Zapoznano się ze skierowanym do Rady Gminy pismem Wojewody Wielkopolskiego w kwestii przydziału wody dla firmy Hermes. Pismo to zostanie przedłożone na sesji.

 7. Komisja zapoznała się z umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach a Zespołem Szkół w Bukówcu Górnym na korzystanie z sali.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

(-) Andrzej Patelka

(-) Stefan Lis

(-) Tadeusz Szalewski

Komisja Rolnictwa

(-) Marek Dworczak

(-) Ryszard Lipowy

Komisja Kultury i Sportu

(-) Paweł Marcinek

(-) Piotr Mądrzak

(-) Zygmunt Nędza


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-05-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06