OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 16 grudnia 2003 r.


Untitled

P R O T O K Ó Ł


z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 16 grudnia 2003 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Radna Krystyna John
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Plan posiedzenia:
1.Zapoznanie się z projektem budżetu na 2004r. - skarbnik.

  1. Przedstawienie wyników kontroli w ZDG i sprawa R. Kasperczaka.

  2. Wniosek w sprawie sprzedaży przez gminę nieruchomości we Włoszakowicach.

  3. Sprawa Hermesu.

  4. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Wnioski Komisji:

  1. Komisja szczegółowo zapoznała się z dochodami i wydatkami w projekcie budżetu gminy na 2004. Komisja wysłuchała informacji Skarbnika Gminy z tego zakresu oraz Wójta Gminy dotyczącej inwestycji i zadań planowanych do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy wykonywanych głównie przez Zarząd Dróg Gminnych. Komisja projekt budżetu gminy na 2004 r. przyjęła.

  2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dot. sprzedaży części gruntu po byłej cegielni we Włoszakowicach.

  3. Komisja wysłuchała informacji dotyczącej wydania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy dot. podziału nieruchomości we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. (decyzja w załączniku).

  4. Komisja przeanalizowała wyniki kontroli w Zarządzie Dróg Gminnych. Komisja zaakceptowała zalecenia pokontrolne.

Komisja wnioskuje o przekazanie do wiadomości komisji sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.

  1. Komisja zapoznała się ze sprawą niezachowania procedury przetargowej w zakresie przeprowadzenia przetargu na wyłonienie osoby do przygotowywania decyzji na ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  1. Wójt przedstawił informację ze spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z właścicielem firmy “Hermes” Athanasios Zanganasem w temacie uzyskania zwiększenia wydajności eksploatacyjnej przez ujęcie Hermes bez ujemnego wpływu na ujęcie gminne. Dokumentację hydrogeologiczną dla zakładu Pracy Chronionej Hermes Sp. z o.o. przygotowała firma Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. we Wrocławiu. Koreferat przygotował Zbigniew Balcerkiewicz. Wójt poinformował o punkcie widzenia Pan Athanasios Zanganas na działania Wójta, Urzędu i Starostwa Powiatowego w Lesznie w tej sprawie. W dniu 11 grudniu 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Lesznie odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie przyjęcia dokumentacji firmy Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący

Zenon Mejza

Elimer Bronisław _____________________

Aleksy Zaremba _____________________Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06