OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 24 lutego 2004 r.


Untitled

P R O T O K Ó Ł


z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 24 lutego 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Oświaty i Wychowania
Krystyna John, Andrzej Patelka, Czesław Bartkowiak
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Temat posiedzenia:

 1. -->[Author:(null)]Podział środków finansowych na poszczególne szkoły i przedszkola (projekt budżetu gminy).

 2. Propozycja likwidacji jednego przedszkola we Włoszakowicach,

 3. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach,

 4. Protesty i zarzuty do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach i w Boszkowie.

 5. Propozycja zmiany taryf na wodę i ścieki.

 6. Analiza programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wnioski:

 1. Komisja zapoznała się z zastosowanym wobec szkół i przedszkoli sposobem podziału środków finansowych na 2004 r.

 2. Komisja zapoznała się z projektem połączenia przedszkoli we Włoszakowicach.

 3. Komisja po analizie projektu budżetu wnioskuje o uchwalenie budżetu gminy na 2004 r. jak w opracowanym projekcie po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwzględnieniu zwiększenia subwencji oświatowej.

 4. Komisja przyjęła propozycję taryf za wodę i ścieki. Pozostawienie taryf za ścieki komunalne w wysokości roku ubiegłego pociągnie za sobą dopłatę do oczyszczenia 1 m3 ścieków.

 5. Komisja przy analizie projektu programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego wykorzystywania środków na dofinansowanie bazy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

 6. Komisja zapoznała się z zarzutami i protestami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach i w Boszkowie.


Przewodnicząca

Krystyna John


Czesław Bartkowiak _______________________Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-03-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06