OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Skarbnik Gminy

E-mail: maria.rolka@wloszakowice.pl
Numer pokoju: ----
Telefon: 5252985

1. kieruje Referatem Finansowym w którego skład wchodzą następujące Biura: Biuro Księgowości Budżetowej, Biuro Księgowości Podatrkowej, Biuro Finansowo-Księgowe;
2. wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości;
3. nadzoruje i kontroluje realizację budżetu;
4. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udziela upoważnienia innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
5. przygotowuje projekt budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;
6. prowadzi sprawy z zakresu obsługi ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu oraz nadzoruje i kontroluje powyższy zakres;
7.współdziała w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
8. wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz inne zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 2007-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06