OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 25 lutego 2004 r.


Untitled


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 25 lutego 2004 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Tematy posiedzenia:

  1. Zapoznanie się z wynikami kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Włoszakowice przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w dniach od 2 października 2003 r. do dnia 12 grudnia 2003 r. i wystąpieniem pokontrolnym.

  2. Zmiana pozwolenia wodno - prawnego dotyczącego zrzutu oczyszczonych ścieków do Rowu Grotnickiego.

  3. Sprawy bieżące.


Wnioski Komisji:
1. Komisja zapoznała się z wynikami kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Włoszakowice przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wystąpieniem pokontrolnym. Stwierdzono usunięcie niektórych wskazanych niedociągnięć już w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej. Komisja wnioskuje o przedłożenie na najbliższym posiedzeniu odpowiedzi przekazanej Regionalnej Izbie Obrachunkowej o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Zdaniem Komisji realizacja wszystkich wskazanych zaleceń i wykonywanie zadań zgodnie z wymogami prowadzi do rozbudowy administracji.
2. Komisja po analizie projektu budżetu wnioskuje o uchwalenie budżetu gminy na 2004 r. jak w opracowanym projekcie po uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwzględnieniu zwiększenia subwencji oświatowej.
3. Komisja analizując środki finansowe przekazywane z budżetu gminy i innych dotacji do Gminnej Spółki Wodnej uważa , że środki te nie mogą być brane pod uwagę na przy określaniu wynagrodzenia czy nagrody dla przewodniczącego spółki, a wykorzystywane tylko na rzeczywiste roboty melioracyjne.
4. Komisja zapoznała się z protestami i zarzutami wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach i w Boszkowie.
5. Komisja przyjęła informację o zmianie pozwolenia wodno - prawnego dotyczącego zrzutu oczyszczonych ścieków do Rowu Grotnickiego.
6. Komisja zapoznała się z propozycjami taryf za wodę i ścieki.


Przewodniczący
(-) Zenon Mejza

(-) Elimer Bronisław

(-) Aleksy Zaremba

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-03-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06