OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych


UntitledZezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych

Podstawa prawna

*Art 7 ust.1 Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 1996r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
*Uchwała Nr 52/2001 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2001r. W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administrcyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami)

Opis procedury

Zezwolenie udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Włoszakowice na wniosek przedsiębiorcy. Wybór podmiotu świadczącego usługi następuje w drodze przetargu. Podmiot który wygrał przetarg składa wniosek o wydanie zezwolenia i jeżeli spełnia warunki przewidziane poniżej otrzymuje zezwolenie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Formularze, wnioski


Opłaty

5,00 zł - na wniosek
0,50 zł - za każdy załącznika
600,00 zł - za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy

Miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termine 14 dni od dnia doręczenia stronie


Uwagi

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice:
1.aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.dysponowanie następującym sprzętem do wywozu odpadów komunalnych (minimalna ilość):
- 1 specjalistyczny pojazd komunalny z urządzeniem zgniatającym
- 1 pojazd o małych gabarytach i wysokim standarcie technicznym (o niskiej emisji hałasu i spalin) do obsługi miejscowości turystycznych
- 1 pojazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- 1 pojazd awaryjny
3.ww sprzęt powinien posiadać:
- widoczne oznakowanie pojazdów (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologiczne na sprzęcie)
- potwierdzoną badaniami specjalistycznymi sprawność techniczną pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych (typ pojazdu, rok produkcji, data ostatniego przeglądu technicznego)
- estetyczny wygląd zewnętrzny pojazdów,
oraz spełniać
- wymagania ochrony środowiska dotyczące transportu odpadów komunalnych (art 2 ust. 2 ustawy )
4.Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą pracowniczą - minimum 4 osoby, spełniającą następujące wymagania:
- minimum zasadnicze wykształcenie zawodowe
- posiadanie szkolenia z zakresu BHP
- posiadanie estetycznego stroju służbowego
5. przedstawienie zastosowanych sposobów doczyszczania selektywnie zebranych odpadów


Uwagi

6.posiadanie urządzeń doczyszczających i zgniatających (belownica, taśmociąg)
7.proponowane miejsce tymczasowego magazynowania zebranych odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania
8.pisemne zapewnienie właściciela składowiska odpadów na odbiór odpadów komunalnych (balastu)
9.pisemne zapewnienie przedsiębiorcy o przyjęciu gminego systemu zbiórki odpadów komunalnych
10.pisemne zapewnienie firm zajmujących się odzyskiem na odbiór wyselekcjonowanych odpadów

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

*Art 7 ust.1 Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 1996r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. W sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002r. Nr 163 poz. 1617
*Uchwała Nr 52/2001 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 11 grudnia 2001r. W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
*Art.104 Kodeksu Postępowania Administrcyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071)

Opis procedury

Zezwolenie udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Włoszakowice na wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Formularze, wnioski


Opłaty

5,00 zł - na wniosek
0,50 zł - za każdy załącznika
600,00zł - za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy

miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych do2 miesięcy


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termine 14 dni od dnia doręczenia stronieUwagi

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Włoszakowice:
1.Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.Dysponowanie pojazdem asenizacyjnym spełniającym następujące warunki:
- pojemność zbiornika na nieczystości płynne minimum 4500 dmł
- widoczne oznakowanie pojazdów (nazwa firmy, siedziba, ewentualnie hasła ekologoczne na sprzęcie)
- potwierdzone badania specjalistyczne sprawności technicznej pojazdu i urządzeń na nim zamontowanych
- estetyczny wygląd zewnętrzny pojazdu
oraz spełniać pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. W sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002r. Nr 132 poz. 622)


W sprawach z zakresu środowisko i rolnictwo proszę wykasować sprawe pierwszą tj. Szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, a na to miejsce proszę wprowadzić “Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych” opisane na końcu. Sprawę załatwia to samo biuro ta sama osoba.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-01-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06