OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 29 stycznia 2004 r.


Untitled


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 29 stycznia 2004r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Andrzej Patelka, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski

 • Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór

 • Radny Gminy Aleksy Zaremba

 • Wójt Gminy Stanisław Waligóra

 • Prezes Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o Edwin Woźniak


Tematy:

 1. Sprawy dot. Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o

 1. Projekt budżetu Gminy na 2004 r.

 2. Plan finansowy Zarządu Dróg Gminnych na 2004 r.


Wnioski:

 1. Komisja zapoznała się z dokumentami w sprawie zarejestrowania Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o oraz z treścią protokołu z I Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano Zarząd. Komisja ponadto zapoznała się ze strukturą organizacyjną Spółki oraz najbliższymi zadania inwestycyjnymi w zakresie dalszej budowy sieci kanalizacyjnej we Włoszakowicach i w Dominicach oraz budowy sieci wodociągowej w Boszkowie - wsi. Komisja przeanalizowała:

a) projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej: we Włoszakowicach (dalsza część ul. Leszczyńskiej, ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ul. Leśną, część ul. Wolsztyńskiej do budynków Nadleśnictwa, ul. Jana Otto do Tartaku); w Dominicach (nieruchomości stałych mieszkańców),
b) projekt techniczny na budowę sieci wodociągowej w Boszkowie -wsi,
c) założenia finansowo-rzeczowe dotyczące w/w inwestycji.

 1. Komisja przyjęła informację dotyczącą koncepcji dostosowania istniejących sieci wodociągowych Gminy Włoszakowice do obowiązujących wymogów ochrony p.poż. oraz standardów UE.

 2. Komisja zapoznała się z korespondencją w sprawie przekazania Gminie Włoszakowice spornych nieruchomości z Gminy Przemęt w związku ze przejściem wsi Boszkowo, Charbielin i Skarżyń do Gminy Włoszakowice.

 3. Wójt przedstawił informację dotyczącą zaawansowania prac nad przygotowaniem studium oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 4. Komisja zapoznała się z treścią pisma Polskiego Związku Wędkarskiego - dzierżawcy jezior.

 5. Komisja przyjęła plan finansowy Zarządu Dróg Gminnych na 2004 r.

 6. Komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy na 2004 r. Do projektu nie wniosła uwag.




Przewodniczący Komisji
(-) Andrzej Patelka

(-) Stefan Lis
(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-01-30
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06