OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 7 listopada 2003 r.


Untitled • P R O T O K Ó Łz posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Gminy odbytego w dniu 7 listopada 2003 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rolnictwa:
Marek Dworczak - przewodniczący
Ryszard Lipowy - członek
Andrzej Czajka - członek

 • Radny Gminy Aleksy Zaremba

 • Przedstawiciel GZRKiOR Stanisław Skorupiński

 • Wójt Gminy Stanisław Waligóra

 • Inspektorzy Urzędu Gminy: Danuta Poloszyk, Zdzisław Durczewski, Robert KasperczakTematem posiedzenia było:
1. Opinia Komisji dot. podatku rolnego

 1. Informacja o realizacji wniosków suszowych.

 2. Planowane środki do wykorzystania przez ochotnicze straże pożarne w roku 2004

 3. Apel w sprawie wielkoprzemysłowych farm w Polsce.Wnioski:

 1. Informacja dotycząca realizacji wniosków suszowych została przyjęta.

 2. Podana średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. podana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i służąca do naliczania podatku rolnego wynosi 34,57 zł za 1q.

Komisja proponuje obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów naliczania podatku rolnego na terenie gminy Włoszakowice do kwoty 30 zł za 1q. Swoją propozycje Komisja przedstawi na Sesji.

 1. Komisja pozytywnie opiniuje pomoc dla Związku Pszczelarzy na zwalczanie choroby pszczół - waroza w wysokości 250 zł.

 2. Zapoznano się z planem finansowym Zarządu Gminnego OSP.

 3. Komisja zapoznała się z apelem w sprawie wielkoprzemysłowych farm i wstrzymania inwestycji wielkoprzemysłowego tuczu i chowu zwierząt oraz wielkoprzemysłowego przetwórstwa koncernom ich spółkom itp. Komisja apel popiera i proponuje przekazać go do związkom rolniczym.

 4. Komisja proponuje poinformowanie rolników poprzez obwieszczenia oraz w miesięczniku Nasze Jutro o obowiązku zawierania ubezpieczenia OC i od budynków.

 5. Komisja proponuje uhonorować byłych sołtysów za ich długoletnią pracę.


Przewodniczący Komisji Komisja Rolnictwa

Marek Dworczak
Ryszard Lipowy

Andrzej Czajka


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-11-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06