OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 20 sierpnia 2003 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 20 sierpnia 2003r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Andrzej Patelka, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski

 • Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór

 • Wójt Gminy Stanisław Waligóra


Temat posiedzenia:

 1. Ustalenie korekty do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Strategii Gminy - propozycja wójta;


2. Projekty uchwał na sesję,

 • uchwała w/s powołania SDS,

 • uchwała w/s zmiany statutu GZK,

 • uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,

 • ponowne zarządzenie wyborów sołtysa,

 • zmiana nazwy ulicy w Bukówcu Górnym,


Wnioski Komisji:

1. Komisja zaakceptowała wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy tj.

 • budowa wodociągu dla miejscowości Boszkowo - wieś ( wniosek do funduszu Sapard do 15 września br.)

 • dalsza budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Włoszakowice, Dominice i Boszkowo - letnisko. We Włoszakowicach zakres prac ma objąć ulice na których od mieszkańców zebrano już wpłaty (tj. dokończenie ul. Leszczyńskiej, ul. Powstańców Wlkp., ul. Wolsztyńskiej), w Boszkowie odcinek rurociągu od Pirata do Ośrodka Żeglarskiego, w Dominicach wieś i Szkolne Schronisko Turystyczne. Wniosek o dofinansowanie z funduszu Sapard zakłada się złożyć do 15 września br.,

 • dalsza budowa w 2005 r. kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym oraz we Włoszakowicach na ulicach: Ks. Górnego i Moniuszki, Szymanowskiego, Jana Otto, Zakątek, Nowaka. Planuje się wprowadzenie od września tego roku dla wymienionego zakresu robót zbiórkę pieniędzy od mieszkańców,

 1. Komisja zapoznała się z tematem budowy sali gimnastycznej we Włoszakowicach w latach 2005 - 2006, na zadanie ze środków pochodzących z totalizatora sportowego przyznana jest kwota 800 tyś zł, brakującą kwotę około 1.2 mln planuje się pokryć z zaoszczędzonych środków z subwencji oświatowej ZSO we Włoszakowicach oraz z niedużej dopłaty z budżetu gminy.

 2. Komisja zaakceptowała adaptacja pomieszczeń byłej przetwórni we Włoszakowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - termin wykonania do końca br. Do wojewody złożony jest wniosek o środki na bieżące utrzymanie placówki od początku 2004 roku,

4. Komisja zapoznała się z innymi propozycjami do wieloletniego planu. Komisja proponuje ustalenie dla podanych zadań kolejność realizacji. Propozycje:

 • pokrycie asfaltem drogi z Dłużyny do Charbielina,

 • pokrycie asfaltem drogi betonowej przez Skarżyń,

 • pokrycie asfaltem drogi z Dłużyny w kierunku do Bucza oraz obok remizy w Dłużynie,


 • pobudowanie twardej drogi na tzw. Małą Wieś w Jezierzycach Kościelnych,

 • utwardzenie w Jezierzycach Kościelnych części drogi równoległej do drogi powiatowej z przedłużeniem do Gołanic,

 • utwardzenie w Jezierzycach Kościelnych odcinka drogi obok kościoła,

 • utwardzenie w Jezierzycach Kościelnych części drogi w kierunku zabudowań p. Hałupki,

 • wykonanie wodociągu doprowadzającego wodę z hydroforni w Krzycku Wielkim do wsi Jezierzyce Kościelne i i Zbarzewo,


 • utwardzenie zatoki autobusowej i postawienie rzeźby oracza w Zbarzewie

 • wykonanie boiska sportowego w Zbarzewie,

 • sprawa drogi na Daćbogi


 • wykonanie twardej nawierzchni na ul. Słonecznej w Grotnikach,

 • wykonanie twardej nawierzchni na drodze od Grotnik do Oczyszczalni Ścieków,

 • wykonanie boiska sportowego w Grotnikach,

 • kwestia wiaduktu kolejowego.


 • utwardzenie zatoki autobusowej i postawienie rzeźby prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim,

 • wykonanie chodnika w Krzycku Wielkim na odcinku od torów kolejowych do granicy Krzycka Małego,

 • dalsze poszerzanie chodnika w Krzycku Wielkim,

 • wykonanie dróg i chodnika na Osiedlu 700 - lecia,


 • pokrycie asfaltem części ul. Wolności ( na odcinku od Pl. 21 Października do zakładu p. P. Walkowiaka), planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do dysponenta funduszu Sapard w 2004 r.,

 • wykonanie twardej nawierzchni na ul. 11 Listopada we Włoszakowicach,

 • przebudowa ul. Grotnickiej we Włoszakowicach,

 • wykonanie twardej nawierzchni na ul. Zalesie (przy parku - wniosek do 15 września br.),

 • przygotowanie nowego placu na targowisko przy ul. Zalesie ( przy parku),

 • utwardzenie ul. Spokojnej i ulic na osiedlu twz. muzyków


 • rozbudowa i modernizacja hydroforni w Bukówcu Górnym (2005 r.)

 • utwardzenie ul. Wańskiego i rondo na “Wielkim końcu” ( ul. Wańskiego jako obwodnica dla Bukówca)?,


 • utwardzenie ul. Żeglarskiej w Boszkowie oraz wykonanie oświetlenia (połączenie promenady z ul. Dworcową),

 • utwardzenie ul. Pocztowej w Boszkowie ( jako dojazd do parkingu),

 • przebudowa ul. Turystycznej w Boszkowie,

 • wykonanie oświetlenia, chodnika, parkingów na ul. Starkowskiej na odcinku od Hotelu do nowego osiedla za lasem,

 • pozyskanie nowych miejsc parkingowych (szczególnie wzdłuż ul. Dominickiej),

 • wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Dworcowej w Boszkowie,

 • utwardzenie ul. Jasnej i dalej do nowych terenów rekreacyjnych,

 • utwardzenie drogi przez Ujazdowo i dalej przez nowe tereny rekreacyjne w kierunku do Dominic,


 • wykonanie utwardzenia drogi ze wsi Boszkowo do Starkowa,

 • uruchomienie nowej plaży i parkingu w rejonie jeziora Wielkiego,


 • wykonanie mostu i kanału na drodze z Dominic do Górska,

 • utwardzenie w Dominicach drogi prowadzącej do jeziora,


 • przygotowanie boiska sportowego oraz szatni w Boguszynie,


 • przygotowanie boiska sportowego w Sadzi,

 • wymiana pokrycia dachu na sali wiejskiej w Sądzi,

 • przedłużenie asfaltu na odcinku drogi do torów,


 • przygotowanie boiska gminnego,

 • utwardzenie drogi z Włoszakowic do Krzycka Wielkiego (ul. Podgórna, leśniczówka Adamowo, Krzycko Wielkie - Adamowo).


 1. Komisja dokonała analizy materiału na sesje.

Podpisy

Przewodniczący Komisji

(-) Andrzej Patelka

(-) Stefan Lis

(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-11-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06