OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2011 r.

Numer protokołu: 1R
Rok: 2011


P r o t o k ó ł
-----------------------------------
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytych dnia 15 lutego 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ryszard Lipowy, Stefan Lis, Mirosława Urbaniak, Krzysztof Poprawski, Ryszard Nowak, Zenon Poloch
- Komisja Rewizyjna: Aleksy Zaremba, Hanna Michalska, Bronisław Elimer
- przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
- wójt Stanisław Waligóra
- GZK sp. z.o.o. Rafał Jagodzik, Roman Hałupka
- pracownicy UG: Bogdan Olejnik, Danuta Poloszyk, Monika Ławecka
- kierownik GOPS: Elżbieta Guć

Porządek posiedzenia:
1.Propozycje wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
3.Wpływy podatkowe w poszczególnych miejscowościach gminy.
4.Zaległości podatkowe na 31.12.2010 r.
5.Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Posła na Sejm RP Wiesława Szczepańskiego.
6.Zmiana nazwy ulicy w Krzycku Wielkim.
7.Zaliczenie ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych.
8.Zmiany w budżecie gminy – kredyt na inwestycje.
9.Projekty programów: przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
10.Tabela inwestycji.
11.Wniosek UKS Sokół Włoszakowice – dofinansowanie sekcji szachistów.
12.Informacja o rezygnacji Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Włoszakowice.

Ad. 1. Komisja przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
- za dostarczanie wody – 2,20 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,50 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Komisja po analizie zaproponowała obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,50 zł/m3 do kwoty 3.90 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 0,60 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy. Pozostałe wnioskowane taryfy pozostały bez zmian.
Powyższą propozycję Komisja przedstawi na Sesji Rady Gminy.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z aktualnym stanem dotyczącym przygotowań do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków ścieków w Grotnikach. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zostanie przeprowadzona w systemie “zaprojektuj wybuduj”. Inwestycję realizować będzie Ekowodrol sp. z o.o. Koszalin za kwotę 5.720.238 zł - wykonawca wyłoniony w przetargu. Oficjalny termin zakończenia budowy – 30 listopad 2012r.

Ad. 3. Ad. 4. Komisja zapoznała się z wpływami podatkowymi w poszczególnych miejscowościach gminy w 2010 r. i zaległościami podatkowymi na dzień 31.12.2010 r. – Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5. Wójt przedstawił korespondencję w sprawie podtopień na skutek wysokiego poziomu wody w kanałach i jeziorach na terenie gminy Włoszakowice i gminy Przemęt. Korespondencja prowadzona była pomiędzy mieszkańcami rejonu Boszkowa, a także po ich interwencji pomiędzy Posłem na Sejm RP Wiesławem Szczepańskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego stanowi ona załącznik do protokołu. Komisje wnioskują o zorganizowanie spotkania z Posłem RP Wiesławem Szczepańskim.

Ad. 6. W sprawie zmiany nazwy ulicy Gołanickiej na ul. Jana Pawła II w Krzycku Wielkim wystąpił proboszcz parafii Krzycko Małe. Mieszkańcy zameldowani przy ul. Gołanickiej wyrazili na taką zmianę zgodę. Negatywną opinię wyraziła sołtys i rada sołecka. Podobnie Komisje negatywnie zaopiniowały proponowaną zmianę. Wg radnych szacunek dla osoby Jana Pawła II wymaga szczególnych obiektów, które można nazwać jego imieniem.

Ad. 7. Radni wyrazili zgodę na zaliczenie ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych. Uchwała w tej sprawie zostanie przedłożona na sesji.

Ad. 8. Główny księgowy Urzędu Monika Ławecka przedstawiła propozycje zmian budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany komisje przyjęły bez uwag.
W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytów i pożyczek na planowane inwestcje gminne główny księgowy wyjaśniła, że dodatkowa uchwała Rady Gminy jest zbędna, gdyż upoważnienie dla Wójta do takich czynności wynika z uchwały budżetowej. Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki bez dodatkowej uchwały.

Ad. 9. Kierownik GOPS Elżbieta Guć przedstawiła projekty programów przeciwdziałania alkoholizowi i narkomanii.Uwag nie było.

Ad. 10. Wójt przedstawił rodzaje inwestycji realizowanych w gminie Włoszakowice. Tabela stanowi załącznik doo protokołu.

Ad. 11. Komisje zapoznały się z wnioskiem UKS Sokół. Decyzji nie podjęto ze względu na brak wolnych środków w budżecie gminy.

Ad. 12. Komisje przyjęły informację p. Józefa Samola o rezygnacji z funkcji Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Włoszakowice.

Wniosek komisji:
Ograniczyć tonaż pojazdów korzystających z drogi pomiędzy Dłużyną a Bukówcem Górnym.
Komisja Gospodarki Komunalna Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ryszard Lipowy

Stefan Lis

Mirosława Urbaniak

Zenon Poloch

Ryszard Nowak

Krzysztof Poprawski
Komisja Rewizyjna

Aleksy Zaremba

Hanna Michalska

Bronisław Elimer


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-03-16 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06