OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 21 lutego 2011r.

Numer protokołu: 1Oś
Rok: 2011P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 21 lutego 2011r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Zofia Stzrymińska, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
prezes GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik
inspektor UG Robert Kasperczak

Porządek posiedzenia:

1.Wyjazd w teren: Krzycko Wielkie - szkoła, Włoszakowice – budowa sali sportowo- środowiskowej, ognisko muzyczne.
2.Wybór przewodniczącego komisji.
3.Informacja na temat termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku i we Włoszakowicach.
4.Informacja dot. budowy sali sportowo-środowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
5.Informacja dot. remontu sal wiejskich: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia, Zbarzewo.
6.Informacja dotycząca planowanej budowy boiska w Krzycku Wielkim.
7.Informacja o wyborach w sołeckich.

Ad. 1. Komisja część posiedzenia przeprowadziła w terenie.
W Krzycku Wielkim zapoznano się z prowadzoną inwestycją w zakresie termomodernizacji obiektu; w Zespole Szkół Ogólnokszatłcących we Włoszakowicach radni zapoznali się z zaawansowaniem robót przy budowie sali sportowo – środowiskowej; w samorządowym ognisku muzycznym we Włoszakowicach zapoznano się z zakresem robót przy planowanym remoncie pomieszczeń ogniska.

Ad. 2. Komisja dokonała wyboru przewodniczącego Komisji. W głosowaniu wybrano radną Krzystynę John. Uchwała Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3. Prezes GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik przedstawił informację na temat termomodernizacji w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim i w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Dnia 8 grudnia 2010 r. została popisana umowa z firmą Mariusza Krauze ze Świerczyny (murarstwo) wyłonioną w przetargu za kwotę 974 877,21 zł brutto.
Planowany termin zakończenia robót to 31.03.2012 r.
Całość zadania podzielono na 4 etapy:
- wymiana instalacji c.o. w Krzycku Wielkim,
- roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian i stropodachów,
- wymiana instalacji c.o. we Włoszakowicach
- roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian.

Ad. 4. Komisja przyjęła informację dot. budowy sali sportowo-środowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Inwestycję realizuje ZRPB Popławski Poznań za kwotę 5 190 806,48 zł brutto. Rozpoczęcie robót nastąpiło 4 maja 2010 r. Planowany termin zakończenia robót to 30 kwietnia 2012 r.

Dotychczas wykonano i odebrano następujący zakres robót:
- dokonano wymiany gruntu w strefie zalegania pokładów torfowych,
- zakończono roboty ziemne,
- zakończono wykonanie fundamentów,
- zakończono zbrojenie betonu,
- częściowo wykonano konstrukcje żelbetowe,
- częściowo wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
- wykonano wewnętrzną instalację kanalizacyjną na parterze,
- częściowo wykonano sieć kanalizacji deszczowej.
Obecnie trwają prace związane ze zbrojeniem trybuny, stropu, wieńców, trwa szalowanie wieńców.

Ad. 5. Informację dot. remontu sal wiejskich: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia, Zbarzewo przedstawił prezes GZK sp.z o.o. Rafał Jagodzik.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
Wybrano ofertę – Firmy Ogólnobudowlanej Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny Krzycko Wielkie za kwotę – 427.127,39 zł brutto. Rozpoczęcie robót nastąpiło 21 lutego 2011r. Planowany termin zakończenia robót – 31 maja 2011r.

Ad. 6. Inspektor UG Robert Kasperczak przedstawił informację dotyczącą planowanej budowy boiska sportowego. Przyjęto kocepcję budowy boiska “Orlika” w Krzycku Wielku. Wystąpiono o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dotacja na boisko to: 50% - dotacja Ministerstwa Sportu i Turystki; 33% - Urząd Marszłkowski pozostałe środki ze środków budżetu Gminy. Koszt budowy określony zostanie w przetargu. Dokumentacja przetargowa jest przygotowywana do ogłoszenia. Termin realizacji wynosi 3 miesiące.

Ad. 7. Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów do samorządów wiejskich została przyjęta. Wstępnie zaproponowano zebrania wyborcze na ostatni tydzień kwietnia. Natomiast wybory sołtysów na ostatnią środę maja lub pierwszą środę czerwca. Terminy takie wynikają z rezerwacją sal na uroczystości komunijne, a także rozpoczętym remontem sal w Boguszynie, Jezierzycach Kościelnych, Sądzi i Zbarzewa. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Krystyna John

Zofia Strzymińska

Aniela Poloszyk

Paweł Marcinek

Leszek Jagodzik


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2011-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-03-17 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06