OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół komisji z dnia 29 sierpnia 2003 r.


Untitled


P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbytego w dniu 29 sierpnia 2003r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Oświaty i Wychowania

 • Krystyna John, Andrzej Patelka, Czesław Bartkowiak

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Ireneusz Rogacki
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska

Temat posiedzenia:

 1. Sprawy związane z kontrolą w szkołach i przedszkolach:

- wnioski pokontrolne z dokonanej kontroli w szkołach i przedszkolach (pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- regulaminy premiowania stosowane przez dyrektorów szkół.,
- propozycja określenia wysokości płacy dla pracowników obsługi,
- sprawa wydawania delegacji przez dyrektorów szkół,
- dotacja Wojewody na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

 1. Przesunięcie budowy sali gimnastycznej we Włoszakowicach.

 2. Informacja z kontroli przeprowadzonej w ośrodkach wypoczynkowych gminy.

 3. Sytuacja Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach.

 4. Projekt utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

 5. Propozycja uczestnictwa w “Podróży Narodów” i zaproszenie na dożynki - Kropelin.

 6. Realizacja zadania związanego z ogrzewaniem szkoły i sali w Krzycku Wielkim.Wnioski Komisji:

 1. Komisja przyjęła pisemne wyjaśnienia Dyrektorów Zespołów Szkół dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych i przyjęła do wiadomości pismo skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 2. W związku z przesunięciem budowy sali gimnastycznej we Włoszakowicach w planach Urzędu Marszałkowskiego na lata 2005-2006 Komisja zobowiązuje Dyrektora Szkoły do oszczędzania środków na budowę.

 1. Komisja przyjęła wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących dot. sytuacji liceum ogólnokształcącego i postuluje wykonanie planu marketingowego dla Zespołu.

 2. Komisja zapoznała się z protokołem z kontroli w ośrodkach wypoczynkowych gminy.

 3. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy celem przedłożenia go na sesji.

 4. W terminie późniejszym ustalony zostanie skład delegacji na uroczystości dożynkowe do Krópelin oraz na tzw. “Podróż Narodów”

 5. Komisja proponuje ustalenie premii dla dyrektorów szkół na poziomie roku ubiegłego oraz zaakceptowała zrekompensowanie premii dla nauczycieli Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim i w Dłużynie za osiągnięte wyniki egzaminu uczniów klas szóstych i gimnazjów.

 6. Wójt poinformował o zaawansowaniu prac przy instalacji ogrzewania dla szkoły i sali w Krzycku Wielkim.Przewodnicząca

(-) Krystyna John

(-) Andrzej Patelka

(-) Czesław Bartkowiak


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06