OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 20 listopada 2003 r.


Untitled

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu odbytego w dniu 20 listopada 2003 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Kultury i Sportu:
Paweł Marcinek, Piotr Mądrzak, Zygmunt Nędza

Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Inspektor Urzędu Gminy: Danuta Poloszyk

Temat:

  1. Plany finansowe na 2004 r.:

- stanowiska ds. kultury i sportu;
- Gminnego Ośrodka Kultury;
- Gminnej Biblioteki Publicznej;
- Ogniska Muzycznego.

  1. Wykaz planowanych imprez na 2004 r.

  2. Sprawa zadań i nakładów na boiska w gminie.

  3. Propozycje wysokości podatków i opłat na 2004 r.: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej i opłaty targowej.


Wnioski Komisji:

  1. Komisja zaakceptowała propozycję Komisji Rolnictwa dot. ceny żyta przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego na 2004 r. tj. 30 zł/1q.

  2. Propozycje dotyczące wysokości stawek podatku i opłat na 2004 r. Komisja przedłoży na sesji.

  3. Komisja proponuje ustalenie stawek podatku od środków transportowych w wysokości roku 2003 r. a w przypadku podniesienia progów minimalnych podatków pozostawić podatek na wysokości minimalnej.

  4. Komisja zaakceptowała plan prac na boiskach gminy w 2004 r.

- Zbarzewo - wyrównanie terenu i obsianie trawą;
- Grotniki - przeprowadzenie częściowego drenażu terenu boiska, wyrównanie i obsianie trawą;
- Boguszyn - w okresie zimy na planowanym terenie boiska w parku wykonanie wycinki krzewów i drzew;
- Sądzia po przejęciu gruntu od AWRSP częściowe wyrównanie i częściowe obsianie trawą.
- Bukówiec Górny - teren boiska pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym na bieżące nawożenie ziemi;
- Dłużyna - powierzenie całorocznej opieki nad boiskiem.

  1. Plany finansowe na 2004 r.: biblioteka, ognisko muzyczne, Gminny Ośrodek Kultury, planowane imprezy na 2004 r. Wydatki zaplanowano na poziomie wydatków roku 2003. Plany zostały przyjęte.

Komisja analizując zasady za wynajmowania sal sugeruje wprowadzenie zmian w tej kwestii.

  1. Przyjęto plan finansowy stanowiska ds kultury i sportu. Komisja wnioskuje o udział w organizowanych spotkaniach: przedstawicieli organizacji sportowych i kulturalnych z terenu gminy.(-) Paweł Marcinek
(-) Piotr Mądrzak
(-) Zygmunt NędzaAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-12-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06