OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 17 lutego 2005 r.P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 17 lutego 2005 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Andrzej Patelka - przewodniczący komisji, Stefan Lis - członek komisji, Tadeusz Szalewski - członek komisji
Komisja Oświaty i Wychowania: Krystyna John - przewodnicząca komisji, Czesław Bartkowiak - członek komisji
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza materiału na sesje:
  1) regulaminy dot. oświaty,
  2) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe,
  3) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - wsi,
  4) projekt uchwały w sprawie zbycia gruntu rolnego w Charbielinie w drodze zamiany,
  5) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzycku Wielkim,
  6) zmiany w budżecie gminy na 2005 r.,
  7) analiza skargi E. K.

 2. Wnioski z zebrań w sprawie planowanych inwestycji w Gminie.

 3. Zapoznanie się z programem naprawczym dla Szkoły Podstawowej we Włoszakowicach.

 4. Informacja o badaniach mammograficznych.

 5. Przebieg obchodów 15-lecia samorządu terytorialnego proponowany dla Powiatu Leszczyńskiego.

  Wnioski z komisji:

 6. Komisje zaakceptowały projekty regulaminów dot. oświaty, a mianowicie:
  - regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego,
  - ustalenia kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody,
  - wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania, wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach.

 7. Komisje przeanalizowały uchwały dotyczące zbycia nieruchomości gruntowej w Dominicach z przeznaczeniem pod potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe; zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - wsi, zbycia gruntu rolnego w Charbielinie w drodze zamiany, zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzycku Wielkim oraz nabycia nieruchomości zabudowanej w Zbarzewie (gościniec). Do projektów uchwał uwag nie wniesiono.

 8. Przyjęto informację Skarbnika Gminy dotyczącą zmian budżetowych jakie należy wprowadzić w budżecie Gminy na 2005 r.

 9. Komisje zapoznały się z treścią skargi E. K. Komisje skargę uznały za bezzasadną. Gminy nie stać, aby utrzymywać osoby które nie zamierzają podejmować pracy (informacja z Zarządu Dróg Gminnych dotycząca utrzymania zieleni w Jezierzycach Kościelnych).

 10. Komisje zapoznały się ze zgłaszanymi wnioski z zebrań w sprawie planowanych inwestycji w Gminie. Komisje uznały za niecelowe instalowanie podestu dla gapowiczów przy sali w Bukówcu Górnym.

 11. Komisje przyjęły z zadowoleniem informację, że z badań mammograficznych w Gminie Włoszakowice skorzystało 500 kobiet.

 12. Komisje zaakceptowały propozycję przedłożenia na sesji projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych.

 13. Komisje zapoznały się z propozycją obchodów 15-lecia samorządu w Powiecie, postanawiając zorganizować święto dla mieszkańców Gminy.

 14. Komisje zapoznały się z „Programem naprawczym dla Szkoły Podstawowej we Włoszakowiacach” - opracowanym na podstawie analizy wyników sprawdzianu końcowego w 2003/2004.

Komisja Oświaty i Wychowania                                           Komisja Gospodarki Komunalnej
                                                                                                    i Ochrony Środowiska

  Krystyna John                                                                           Andrzej Patelka

Czesław Bartkowiak                                                                    Stefan Lis

                                                                                                   Tadeusz Szalewski
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06