OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 22 lutego 2005 r.P R O T O K Ó Ł
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 22 lutego 2005 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjnej: Zenon Mejza - przewodniczący komisji, Aleksy Zaremba - członek komisji, Bronisław Elimer - członek komisji
Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia: Paweł Marcinek - przewodniczący komisji, Zygmunt Nędza - członek komisji
Wójt Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Pracownik Urzędu Gminy Beata Grzesiecka

Program Komisji:

 1. Analiza Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Włoszakowice.

 2. Zapoznanie z protokołami z kontroli:
  - NIK w Zarządzie Dróg Gminnych
  - Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy
  - Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. uchwały zmieniającej budżet Gminy Włoszakowice.

 3. Analiza uchwał na sesję.

 4. Pismo Starosty Leszczyńskiego

 5. Upoważnienie dla Wójta Gminy Włoszakowice do skierowania skargi do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ad. 1. Komisje przeanalizowały Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Włoszakowice na lata 2004-2013 i postanowiły o jego skierowaniu pod obrady sesji.

Ad. 2. Komisje zapoznały się z protokołami z kontroli NIK w Zarządzie Dróg Gminnych, Urzędu Skarbowego oraz uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 3. Analiza uchwał na sesję.
Komisje przeanalizowały materiały na sesję i postanowiły o ich przedłożeniu na sesji. Komisje wnioskują o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Boszkowie -wsi działki stanowiącej rolę o powierzchni 0,51 ha.

Ad. 4. Pismo Starosty Leszczyńskiego.
Radni zapoznali się z pismem starosty dotyczącym propozycji udziału (w tym finansowego) gminy Włoszakowice w organizowanej przez powiat imprezie z okazji utworzenia przed 15 laty samorządu gminnego Po dyskusji postanowiono, że gmina Włoszakowice nie będzie uczestniczyć w imprezie pod nazwą "Dzień Samorządowca". Gmina planuje zorganizować 15 lat samorządu we własnym zakresie.
Ad. 5. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Włoszakowice do skierowania skargi do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego dot. podziału środków pomocowych UE w przedmiocie „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”.
Komisje ponadto zaakceptowały projekt odpowiedzi Wójta Gminy do Marszałka Województwa w sprawie środków z totalizatora sportowego.
Ad. 6. Komisje zaakceptowały proponowane taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Komisja Rewizyjna                                                               Komisja Kultury, Sportu i Zdrowia

(-) Zenon Mejza                                                                        (-)  Paweł Marcinek

(-) Bronisław Elimer                                                                   (-)  Zygmunt Nędza

(-) Aleksy Zaremba

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06