OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym wraz z budową sieci wodociągowej. • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
    • Gmina Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
    • tel. (0-65) 52-52-999, fax (0-65) 5370-106

ogłasza przetarg nieograniczony
na przebudowę stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci wodociągowej.


I. Zakres zamówienia obejmuje :

 1. przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Bukówiec Górny polegająca na wykonaniu: drugiego stopnia pompowania, budowa dwóch zbiorników metalowych wyrównawczych o pojemności 150 m3 każdy, pełna wymiana istniejących urządzeń uzdatniających i rurociągów technologicznych z modernizacją budynku stacji, wymiana dwóch pomp głębinowych i budowa dodatkowego osadnika wód popłucznych.

 2. budowa sieci wodociągowej przesyłowej DZ-225 mm o długości 2,5 km od stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym do Włoszakowic.

Dopuszcza się możliwość składanie ofert częściowych w zakresie robót wyszczególnionych w pkt. 1 i 2,
natomiast nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

II. Termin wykonania zamówienia - 3 miesiące licząc od daty udzielenia
zamówienia.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie za cenę
20 zł bezpośrednio u zamawiającego lub drogą pocztową po otrzymaniu
wniosku o jej przekazanie.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postepowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie artykułu 24 ust.1 i 2 oraz spełniający wymogi artykułu 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszy zamówieniem,
3. Udokumentowane posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wys. 900 000 zł. na całość zadania, lub 700 000 zł na 1 zadanie i 200 000 zł. na 2 zadanie.

V. Wymagane wadium:
20 000 zł na całość zadania lub 14000 zł zadanie 1 i 6000 zł zadanie 2.

VI. Kryterium oceny oferty jest najniższa cena.

VII. Termin składania ofert do dnia 05.07.2005 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy
Włoszakowice - sekretariat pok.104, ul. K.Kurpińskiego 29.

VIII. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-05-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06