OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 30 maja 2005 r.
P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Rolnictwa w dniu 30 maja 2005 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Rewizyjna
Zenon Mejza
Bronisław Elimer
Aleksy Zaremba
Komisja Rolnictwa
Marek Dworczak
Ryszard Lipowy
Andrzej Czajka

Wójt Stanisław Waligóra
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego UG Henryk Kiciński
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski
Inspektor UG Zdzisław Durczewski

Tematy posiedzenia:

 1. Przetarg na dzierżawę Ośrodka Żeglarskiego i parkingu przy ul. Dworcowej w Boszkowie.

 2. Koszty eksploatacji samochodów Urzędu Gminy.

 3. Koszty poboru podatku we Włoszakowicach.

 4. Przetargi na wykonanie asfaltu w Grotnikach i we Włoszakowicach.

 5. Przetarg na kruszenie kamienia polnego.

 6. Zakup krzewów na pasy zieleni.

 7. Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r.

 8. Informacja o sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia we Włoszakowicach przy ul. Zalesie.

 9. Projekt umowy na dotację do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

 10. Wyjaśnienia dotyczące uchylonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zapisów uchwał.

 11. Zarejestrowanie fundacji.Wnioski Komisji:

 1. Komisje przyjęły informację o wyniku przetargu na dzierżawę parkingu w Boszkowie przy ul. Dworcowej oraz o jej zerwaniu i przygotowaniu ponownego przetargu. Komisje zapoznały się z wynikiem przetargu na dzierżawę Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie oraz zapoznały z innymi obowiązującymi umowami dzierżawy części tego ośrodka.
  Komisje informacje przyjęły i podtrzymały stanowisko Wójta Gminy aby nie wyrażać zgody na poddzierżawianie ośrodka zajętego obecnie przez PKS - Ostrów Wlkp.

 2. Komisje przeanalizowały i sprawdziły koszty eksploatacji samochodów Urzędu Gminy. Komisje przyjęły stanowisko aby dalej samochody utrzymywać.

 3. Komisje przeanalizowały koszty poboru podatku we Włoszakowicach. Komisje akceptują obwiązujący pobór podatków przyjęty dla Włoszakowic.

 4. Komisje sprawdziły dokumentacje przetargowe na wykonanie asfaltu w Grotnikach i we Włoszakowicach oraz na kruszenie kamienia polnego. Komisje nie wniosły uwag do przeprowadzonych przetargów. Komisje uważają, że środki przeznaczane na drogi gminne w następnych latach powinny być planowane w dotychczasowych wysokościach.

 5. Komisje przeanalizowały informację dotyczącą zakupu krzewów na pasy zieleni. Informację Komisje przyjęły.

 6. Komisje zapoznały się z programem poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r. Zdaniem komisji działania Powiatu w zakresie bezpieczeństwa na drogach jak środki ze strony Powiatu przeznaczone na drogi są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

 7. Informację o sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia we Włoszakowicach przy ul. Zalesie. Komisje zapoznały się ponadto z korespondencją Wójta w tej sprawie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym.

 8. Komisje zaakceptowały przekazanie dotacji do zakupu sprzętu specjalistycznego - drabiny dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w wysokości przybliżonej do dotacji przekazanych przez sąsiednie gminy.

 9. Wyjaśnienia dotyczące uchylonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zapisów uchwał Komisje przyjęły.

 10. Komisje przyjęły informację Wójta o podjętych działaniach zmierzających do rejestracji fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych.Komisja Rewizyjna

(-) Zenon Mejza
(-) Bronisław Elimer
(-) Aleksy Zaremba

Komisja Rolnictwa

(-) Marek Dworczak
(-) Ryszard Lipowy
(-) Andrzej Czajka
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06