OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 24 marca 2005 r.

P R O T O K Ó Ł

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 24 marca 2005 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Oświaty i Wychowania: Krystyna John -przewodnicząca komisji, Andrzej Patelka - członek komisji,
Komisja Rolnictwa: Marek Dworczak - przewodniczący komisji, Ryszard Lipowy - członek komisji, Andrzej Czajka - członek komisji,
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Sekretarz Gminy Monika Klemenska

Porządek posiedzenia:
1. Analiza materiału na sesje:

 • regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

 • ograniczenie czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,

 • przeznaczenie umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 • zmiana budżetu Gminy na 2005 r.,
  - zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym:
  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.062.039 zł
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 491.256 zł
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r.


Wnioski:

 1. Projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Wójt poinformował o skierowaniu przez wójtów i burmistrzów oraz prezydenta z Powiatu Leszczyńskiego protestu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, których dochody uprawniają do otrzymania takiego wsparcia z powodu niezabezpieczenia środków na ten cel.
  Komisje stwierdziły, że przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków na ich realizację, stąd postanowiono o wstrzymaniu się od uchwalenia regulaminu do czasu przekazania Gminie środków finansowych.

 2. Komisje zaakceptowały projekt uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko w godzinach od godz. 24.00 do godz. 6.00 w ciągu całego roku.

 3. Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówiec Górny.

 4. Zmiany w budżecie Gminy na 2005 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. oraz sprawy zaciągnięcia pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej przedstawiła Skarbnik Gminy. Materiał Komisje przyjęły.


Komisja Oświaty i Wychowania                                                                     Komisja Rolnictwa
(-) Krystyna John                                                                                                  (-) Marek Dworczak
(-) Andrzej Patelka                                                                                                (-) Andrzej Czajka
                                                                                                                              (-) Ryszard Lipowy

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06