OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 9 czerwca 2005 r.
P R O T O K Ó Ł


z posiedzenia Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 9 czerwca 2005 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Andrzej Patelka - przewodniczący komisji, Stefan Lis - członek komisji, Tadeusz Szalewski - członek komisji
Sołtys wsi Bukówiec Górny Telesfor Dudzik
Członkowie rady sołeckiej wsi Bukówiec Górny: Antoni Marcinek, Franciszek Szady
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Prezes GZK sp. z o.o. Edwin Woźniak

Porządek posiedzenia:

  1. Budowa dalszej części sieci kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym.

  2. Negocjacja pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  3. Pismo Starosty w sprawie wysypiska śmieci we Włoszakowicach.

  4. Informacja na temat zbiórki kamienia polnego.Ad. 1.
Prezes GZK sp. z o.o. Edwin Woźniak przedstawił informacje: na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałej części ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym (odcinek od kościoła do końca ul. Powstańców Wlkp. w kierunku Boguszyna) oraz na temat modernizacji hydroforni w Bukówcu Górnym. Członkowie komisji i przedstawiciele sołectwa Bukówiec Górny informacje przyjęli, opiniując pozytywnie planowane zadania inwestycyjne, z uwagą aby studzienki kanalizacji sanitarnej na drodze były lokalizowane na środku połowy jezdni (pomiędzy kołami).

(-) Sołtys Telesfor Dudzik


(-) Antoni Marcinek

(-) Franciszek Szady


Ad.2.
Komisja zapoznała się z dokumentem z negocjacji kredytu z NFOŚiGW. Ponadto Wójt przedstawił informację dotyczącą działalności GZK sp. z o.o. w 2004 r. na podstawie protokółu ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki odbytego dnia 7 czerwca 2005 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniem finansowym spółki i sprawozdaniem rady nadzorczej. Do przedstawionych dokumentów z z negocjacji kredytu i z działalności Spółki Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 3.
Wyjaśnienia Spółki GZK dotyczące pisma Starosty Leszczyńskiego w sprawie wysypiska śmieci we Włoszakowicach przekazał Wójt.

Ad. 4.
Komisje przyjęły informację o zbiórce kamienia polnego i jego wykorzystaniu przy podbudowie i równaniu dróg gminnych oraz budowie kamiennych murków. Komisje akceptują prowadzenie w dalszym ciągu skupu kamienia polnego.

Komisje przeanalizowały projekty uchwał w sprawie sprzedaży gruntów w Jezierzycach Kościelnych i w Boguszynie. Uchwały zostaną przedłożone na sesji.


Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska


(-) Andrzej Patelka

(-) Stefan Lis

(-) Tadeusz Szalewski

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-06-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06