OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Jezierzycach Kościelnych, w Krzycku Wielkim, w Dominicach i we Włoszakowicach
O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------
Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony:

1. na sprzedaż działek budowlanych w Jezierzycach Kościelnych zapisanych w KW 26793 oznaczonych numerami działek:

  • 147/7 o powierzchni 1073 m. kw. cena wywoławcza 5350,- zł + 22% VAT

  • 147/8 o powierzchni 1072 m. kw. cena wywoławcza 5350,- zł + 22% VAT

  • 147/9 o powierzchni 1074 m. kw. cena wywoławcza 5350,- zł + 22% VAT


2. na sprzedaż działki budowlanej w Krzycku Wielkim zapisanej w KW 26818 oznaczonej numerem działki:

  • 351/5 o powierzchni 1052 m. kw. cena wywoławcza 10800,- zł + 22% VAT


3. na sprzedaż działek letniskowych w Dominicach zapisanych w KW 26071 oznaczonych numerami działek:

  • 49/1 o powierzchni 229 m.kw. cena wywoławcza 19450,- zł + 22% VAT

  • 49/3 o powierzchni 226 m.kw. cena wywoławcza 28300,- zł brutto

  • 49/4 o powierzchni 247 m.kw. cena wywoławcza 28600,- zł brutto

działki nr 49/3 i 49/4 zabudowane drewnianymi domkami.

4. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włoszakowicach zapisanej w KW 30807 oznaczonej numerem działki:

  • 221/7 o powierzchni 1,2780 ha - teren zabudowy przemysłowej

cena wywoławcza 64500,- zł + 22% VAT.
( poniesione na gruncie nakłady są własnością osoby fizycznej )

Nieruchomości wymienione w punkcie 1, 2, 3, nie są obciążone oraz nie posiadają zobowiązań.

Przetargi odbędą się dnia 5 września 2005r. od godz. 11.00 w salce masońskiej, w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławaczej w terminie do dnia 2 września 2005r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice Bs Włoszakowice 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy we Włoszakowicach pok.116 lub telefonicznie (0-65) 52 52 994.

Wójt
mgr Stanisław Waligóra


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-08-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06