OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Jezierzycach Kościelnych, w Krzycku Wielkim, w Dominicach i w Boszkowie - Letnisku
O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------
Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony:

1. na sprzedaż działek budowlanych w Jezierzycach Kościelnych zapisanych w KW 26793 oznaczonych numerami działek:

  • 147/11 o powierzchni 1077 m. kw. cena wywoławcza 5350,- zł + 22% VAT

  • 147/10 o powierzchni 1075 m. kw. cena wywoławcza 5350,- zł + 22% VAT


2. na sprzedaż działki budowlanej w Krzycku Wielkim zapisanej w KW 26818 oznaczonej numerem działki:

  • 351/5 o powierzchni 1052 m. kw. cena wywoławcza 10800,- zł + 22% VAT


3. na sprzedaż działek letniskowych w Dominicach zapisanych w KW 26071 oznaczonych numerami działek:

  • 49/1 o powierzchni 229 m. kw. cena wywoławcza 19450,- zł + 22% VAT

  • 49/5 o powierzchni 245 m. kw. cena wywoławcza 28600,- zł brutto

  • 49/6 o powierzchni 222 m. kw. cena wywoławcza 28300,- zł brutto

działki nr 49/5 i 49/6 zabudowane drewnianymi domkami.

4. na sprzedaż działek letniskowych w Boszkowie - Letnisku ul. Turystyczna zapisanych w KW 24110 oznaczonych numerami działek:

  • 638/71 o powierzchni 451m. kw. cena wywoławcza 29000,- zł + 22% VAT

  • 638/74 o powierzchni 407 m. kw. cena wywoławcza 26000,- zł + 22% VATNieruchomości wymienione w punkcie 1, 2, 3, 4 nie są obciążone oraz nie posiadają zobowiązań.

Przetargi odbędą się dnia 31 października 2005r. od godz. 11.00 w salce masońskiej, w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 28 października 2005r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice Bs Włoszakowice 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy we Włoszakowicach pok.116 lub telefonicznie (0-65) 52 52 994.

Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-10-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06