OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół z dnia 6 października 2005 r.


 

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 6 października 2005 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Komisja Rewizyjna Zenon Mejza – przewodniczący Komisji, Bronisław Elimer – członek Komisji, Aleksy Zaremba – członek Komisji.

Wójt Stanisław Waligóra

Skarbnik Gminy Maria Rolka

Inspektor UG Zdzisław Durczewski


Tematy posiedzenia:

 1. Kontrola gospodarki finansowej w przedszkolach (Bukówiec Górny, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Włoszakowice).

 2. Kontrola gospodarki finansowej w Zarządzie Dróg Gminnych, w Gminnym Ośrodku Kultury, w Bibliotece Publicznej i w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych.

 3. Zapoznanie się z dokumentami w sprawie sprzedaży łąki w Boszkowie.

 4. Sprawy bieżące:

  - zniszczenie asfaltu w Dłużynie,

  - dodatkowe środki dla szkół, dodatkowe zatrudnienie w bibliotece,

  - pismo z Brukseli w sprawie petycji,

  - projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.Wnioski:

 1. Komisja przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej w przedszkolach w Bukówcu Górnym, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na remonty, energię elektryczną, koszty ogrzewania, usługi telekomunikacyjne. Komisja stwierdziła zgodność w realizacji zadań z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 2. Komisja po dokonaniu kontroli gospodarki finansowej w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych stwierdza, że funkcjonowanie tej Szkoły utrudnia liczba dzieci, co bezpośrednio wpływa na brak wolnych środków na remonty i inwestycje oraz większe naprawy.

  Konieczne wydatki osobowe tej Szkoły stanowią 95,3 % ogółu wydatków.

 3. Po dokonaniu kontroli gospodarki finansowej w Zarządzie Dróg Gminnych Komisja wnioskuje, aby środki wypracowane przez Zarząd pozostały w jednostce przy zachowaniu procedur wymaganych przez przepisy dot. finansów publicznych. Podobnie należy traktować wypracowane środki w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych.

 4. Do realizacji gospodarki finansowej w instytucjach tj. Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotece Publicznej Komisja nie wniosła uwag, wnioskując jedynie, aby dokumentować imprezy głównie przez robienie zdjęć we własnym zakresie aparatem cyfrowym oraz przy okazji imprez przygotowywać poczęstunek w skromniejszym zakresie tj. np. w postaci kawy, herbaty i placka. Komisja potwierdza konieczność zwiększenia dotacji do GOK na II półrocze na dodatkowe zadanie – opieka nad salami wiejskimi.

 5. Komisja zapoznała się z dokumentami w sprawie sprzedaży łąki w Boszkowie i wnioskuje o ogłaszanie na zbycie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy przetargów nieograniczonych.

 6. Komisja zapoznała się ze sprawą zniszczenia nowo położonego asfaltu w Dłużynie. Komisja stoi na stanowisku, aby naprawą dróg obciążyć tych którzy świadomie je niszczą.

 7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo z Brukseli w sprawie przyjęcia przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego do rozpatrzenia skargi na podział środków unijnych w ramach programu ZPOOR.

 8. Projekt uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów został przeanalizowany i przyjęty bez uwag.

 9. Komisja zaakceptowała przekazanie dodatkowych środki dla szkół m.in. na zajęcia w świetlicach terapeutycznych.

(-) Zenon Mejza


(-) Bronisław Elimer


(-) Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2005-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06